Kartläggning

Så många missbrukar i Sverige – ny unik kartläggning

Närmare en halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol i Sverige. Motsvarande siffra för narkotika är 55 000 personer. Det visar en rapport från STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som släpps idag.

Studien som genomförts av forskarna på STAD är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har någon gjort en nationell kartläggning av hur många som är beroende av och missbrukar alkohol, narkotika och tobak i Sverige.

Föga förvånande är det alkohol som är den vanligast förekommande drogen. Omkring 90 procent av männen och 87 procent av kvinnorna mellan 17 och 84 år säger sig ha druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

Omkring hälften dricker alkohol minst en gång i veckan och tittar man på hur många som intensivkonsumerar minst en gång i månaden hamnar man på strax under 40 procent.

När det gäller beroende och missbruk av alkohol har forskarna använt internationellt erkända diagnosinstrument, DSM-IV. Liknande instrument har använts för narkotika.

Totalt i den vuxna befolkningen är 4,2 procent alkoholberoende. Räknar man dessutom med de som uppfyller kriterierna för alkoholmissbruk blir totalsiffran 5,9 procent eller 446 000 personer.

Bland män är missbruk och beroende betydligt vanligare (7,6 procent) än bland kvinnor (4,3 procent).

Enligt det diagnosinstrument som använts kan man inte räknas som både beroende och missbrukare. Det gör att siffrorna för andelen alkoholmissbrukare (1,7 procent) blir mindre än andelen alkoholberoende.

– I praktiken är de här två diagnoserna ofta svåra att skilja åt, men här kan inte den som blivit definierad som beroende också diagnostiseras med ett missbruk, säger Mats Ramstedt, sektionschef på STAD. Det gör att beroendet blir mer utbrett och det är inte alldeles rimligt om jag ska vara ärlig. Men instrumenten är som de är och jag vet att man diskuterar att förändra detta inför DSM-V.

Tre procent, eller omkring 225 000 personer, har använt narkotika de senaste tolv månaderna. Siffran för män (fyra procent) är dubbelt så hög som den för kvinnor (två procent). Cannabis är den klart vanligast förekommande formen av narkotika, här svarar 2,5 procent att man använt det under det senaste året. 0,8 procent har använt cannabis under de senaste 30 dagarna, en siffra som m0tsvarar omkring 60 000 personer.

Tittar man på beroende och missbruk av narkotika hamnar siffran på en procent av befolkningen mellan 17 och 84 år, eller omkring 75 000 55 000 personer. (Uppdatering: Siffrorna har sedan artikeln skrevs justerats något av forskarna. Se notis längs ned i artikeln.)

– Hur många som har använt narkotika det senaste året ligger på ungefär samma nivå som tidigare studier, säger Mats Ramstedt. Men siffrorna på beroende och missbruk är vi först med, där finns inga andra siffror att jämföra med.

Mats Ramstedt är dock noga med att påpeka att siffrorna man för fram i rapporten är minimiuppskattningar.

– Jag tycker att vi har lyckats relativt bra med en svarsfrekvens på 60 procent, högre än så går nästan inte att få idag. Vanliga studier hamnar ofta mellan 30 och 40 procent. Men just när det gäller narkotika så är det ett mer känsligt ämne och man kan tänka sig att det påverkar både svarsbenägenhet och att de som missbrukar narkotika är överrepresenterade i bortfallet.

Rapporten kom till på uppdrag av Socialdepartementet.

– Det är en del i uppföljningen av ANDT-strategin, säger Mats Ramstedt. Mycket av det vi gjort här har inte funnits kartlagt tidigare, vilket bland annat togs upp i missbruksutredningen.

Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval av 27 000 svenskar mellan 17 och 84 år. Totalt besvarade 15 576 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 59,3 procent.

Uppdatering 2014-02-18:

Mats Ramstedt på STAD meddelar i ett mejl att man sedan publiceringen av rapporten reviderat siffran när det gäller beroende/missbruk av narkotika:

”Av misstag har vi i skattningen av narkotikaberoende/missbruk inkluderat respondenter som visserligen uppgett dessa erfarenheter av narkotikaproblem, men som samtidigt uppgett att de inte använt någon narkotika (man har ju ingen koll på detta i en pappersenkät).

 Eftersom svaren alltså är inkonsistenta har vår princip varit att exkludera dessa respondenter, vilket tyvärr missades i just denna fråga. Antalet personer med beroende/missbruk blir därmed lägre och skattas därmed inte till 75 000 (1%) som det stod i rapporten utan till 55 000 dvs. 0.75% (0.6% beroende och 0.15% missbruk).

 Beroendesiffran 0.6% är då identisk med liknande DSM-skattningar i USA och Norge och missbruksskattningen är densamma som i Norge men betydligt lägre än i USA (1.4%).

Vi ber om ursäkt för att det blev fel och har korrigerat i pressmeddelande och rapport på vår hemsida.”

Mer från Accent