Forskning

Våld och självmord när kokain och alkohol blandas

Experter varnar för de dödliga riskerna med att kombinera kokain och alkohol – få känner till farorna.

Andelen svenskar som uppger att de har tagit kokain har nära fördubblats de senaste åren. Därmed ökar även antalet personer som avlider till följd av drogen.

Enligt Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket, är antalet obduktionsfall med personer som har kokain i kroppen nära åtta gånger så många som 2011.

– Det är oroväckande, kokain är en farlig substans där det är lätt att fastna i ett missbruk. Och tar man kokainet tillsammans med alkohol är det ytterligare en mycket allvarlig risk man utsätter sig för, säger han.

Accent har tidigare i år rapporterat om att nästan alla som dör med kokain i kroppen har tagit en mix av olika droger. Ett stort antal har också druckit alkohol.

Robert Kronstrand uppskattar att 20 – 30 procent av de som obduceras och som har kokain i kroppen, också har alkohol i blodet. Hittills i år har kokain påvisats i 71 dödsfall varav 23 även hade alkohol i kroppen.

Robert Kronstrand. Foto: John Henzlert.

– Det är alltså ingen överrepresentation av personer som har tagit en blandning av substanserna. Men vi ser att fler i Sverige använder kokain, och få känner till riskerna med den farliga kombinationen, säger Robert Kronstrand.

Kokain kan få en person att dö hastigt av syrebrist i hjärtat, högt blodtryck eller en blödning i hjärnan. Tillsammans med alkohol bildas en mer potent mix i levern, som har ännu starkare effekt på hjärtat – då ökar risken för en hjärtattack betydligt.

Orsaken är kokaetylen, en metabolit eller omvandlingsprodukt i kroppen som bildas när ämnena blandas i levern. Kokaetylen gör ruset både starkare och mer långvarigt. I Storbritannien har blandningen av substanserna och dess allvarliga risker uppmärksammats allt mer den senaste tiden. Där är experter oroliga att blandningen av substanserna har normaliserats bland festande britter.

Tv-kanalen BBC rapporterar att kokaetylen ökar risken för självmord och avslöjar att minst tretton självmord i landet i fjol kan härledas till just kombinationen alkohol och kokain. Det har lett till att brittiska läkare varnar för att kokaetylenet ökar människors våldsamma och impulsiva beteende.

Studier visar också att ett kokain- och alkoholmissbruk ofta är sammanlänkat. Enligt European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, har drygt hälften av alla som missbrukar kokain också ett alkoholberoende.

Personer som tar kokain är ute efter en rusch, energi och ett slags välbefinnande som ökar halten dopamin i hjärnan. Även kokaetylen ger samma känsla i hjärnan, enligt Robert Kronstrand. Men skillnaden är att kokaetylen stannar kvar i kroppen mer än dubbelt så länge och förlänger ruseffekterna.

Studier visar att kokaetylenet stannat kvar i kroppen två till tre gånger längre än kokain, och ruset känns av under längre tid – något som är positivt för många brukare.

– En annan anledning till att människor kombinerar kokain och alkohol är att kokain kan göra en person orolig, nervös och få muskelryckningar, men alkoholen dämpar och motverkar några av de besvärande effekterna, säger Robert Kronstrand.

Det fungerar åt andra hållet också; människor kombinerar substanserna eftersom alkohol gör många slöa, trötta eller till och med medvetslösa. Därför tas kokain i en festsituation för att få ökad energi och eufori. Så att man kan dricka under en längre period.

– Risken är också att en del förlorar omdömet när de dricker och senare väljer att ta kokain, trots att de kanske inte hade planerat det från början, säger Robert Kronstrand.  

Mer från Accent