Covid 19

Alkoholkonsumtionen har minskat i Europa

Alkoholkonsumtionen i Europa har sjunkit under pandemin. Men det gäller inte alla grupper.

Under den europeiska uppmärksamhetsveckan om alkohol, 16–22 november, anordnades dagligen webbinarier på olika teman. Bland annat anordnade Eurocare ett som handlade om alkohol och covid 19 i Europa. 

Forskaren Jürgen Rehm, verksam vid flera institutioner i Kanada, presenterade de första resultaten från en undersökning av alkoholkonsumtionen under pandemins första månader. Gruppen bestod av medborgarna i 22 länder i Europa. Totalt har mer än 40 000 personer medverkat.

I undersökningen har enkätsvar kombinerats med försäljningsstatistik för att få en så korrekt bild som möjligt. 

– Vi vet att alkohol används för att hantera stress, vilket skulle kunna leda till att konsumtionen ökar. Samtidigt har tillgängligheten minskat genom stängning av barer och restauranger. Lockdowns och permitteringar har lett till att människors inkomster minskat. Det borde minska konsumtionen, säger han.

”De flesta som rapporterar att de ändrat sin konsumtion dricker mycket mindre eller lite mer.”

Jürgen Rehm

Resultaten är inte heller entydiga. Konsumtionen har minskat, men medan många dricker mindre så finns det grupper som ökat sin konsumtion under pandemin.

– Totalt har det skett en signifikant minskning av alkoholkonsumtion under de första månaderna av pandemin. Såväl frekvens, som kvantitet och antal berusningstillfällen har minskat, säger Jürgen Rehm.

De flesta uppger att de inte ändrat sin konsumtion, men de som ändrat har gjort det åt båda håll.

– De flesta som rapporterar att de ändrat sin konsumtion dricker mycket mindre eller lite mer.

Sammanfattningsvis konstaterar Jürgen Rehm att det naturliga experiment som pandemin erbjudit stöder att alkoholpolitiska åtgärder på befolkningsnivå är effektiva för att minska alkoholkonsumtionen. 

Mer från Accent