Alkoholinförsel

Mer alkohol med ökat resande

Resandeinförseln av alkohol ökade med 85 procent under 2022 jämfört med 2021.

Att resandeinförseln ökade 2022 var kanske inte så överraskande, men fortfarande ligger den 34 procent under 2019 års nivå. Resandet ligger inte heller på samma nivåer som före pandemin.

– Flygresandet ligger på ungefär 70 procent av hur det var före pandemin, säger Björn Trolldal, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Tror du att införseln kommer att stiga till samma nivåer som tidigare?

– Personligen tror jag inte att det kommer tillbaka fullt ut. Av klimatskäl har många arbetsgivare tagit fram en policy som säger att man ska undvika flygresor och hellre ha digitala möten. 

Och digitala möten har vi ju blivit bra på under pandemin. 

Den ekonomiska situationen påverkar också.

– Med inflation och höjda bränslepriser ökar kostnaden för resor rejält. När allting blir dyrare är kanske resor sådant som ryker först. 

Systembolaget ökade sin försäljning kraftigt under pandemin, ändå sjönk totalkonsumtionen.

– Under 2022 steg totalkonsumtionen med 1,5 procent jämfört med 2021. Men den var fortfarande 2 procent lägre än 2019, så vi har inte återgått till den nivån. Frågan är vad som är det ”nya normala”? Kanske är det en lägre nivå än tidigare.

Alla grupper minskade inte heller sin konsumtion under pandemin.

– Många av dem som känner oro och de som dricker mycket alkohol dricker ännu mer i orostider. Så även om konsumtionen totalt minskar kan det ge effekter på till exempel vården när några grupper dricker mer.

Så skaffar svenskarna alkohol

I tabellen redovisas den totala alkoholkonsumtionen uppdelad på de olika källornas andelar under 2022 i ren alkohol, preliminära uppgifter.

KällaAndel 2022
Systembolaget70 %
Restauranger11%
Resandeinförsel8%
Folkölsförsäljning4%
Hemtillverkning3%
Internethandel*2%
Köp av smugglad alkohol2%
Summa100%

* Systembolagets försäljning online ingår inte i delmängden internethandel
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Mer från Accent