Covid 19

Mindre alkohol men mer vin under pandemin

Vindrickandet ökade med 2 procent. Däremot minskade starköl och sprit.

Samtidigt som svenskarnas alkoholkonsumtion minskade med 3,5 procent ökade vindrickandet med 2 procent. Detta jämfört med 2019, året innan pandemin började. Det visar nya resultat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, monitormätningar som presenteras i dag. Starkölskonsumtionen minskade under samma period med 8 procent, och sprit med 9 procent.

Att vinet ökar var dock en trend redan före pandemin, så frågan är om det är pandemin som är orsaken eller om det skulle skett ändå?

– Till stora delar beror det på pandemin. Starköl och sprit är en så stor del av resandeinförsel som minskade under pandemin. I stället valde många att gå till Systembolaget för att köpa vin. Samtidigt är det en pågående trend som accentuerats av pandemin, säger Björn Trolldal, utredare på CAN.

Att starkölet minskat har flera förklaringar. Förutom att många köper öl från utlandet är det även den dryck som står för störst andel av alkoholförsäljningen på restaurang.

– Starköl står för 58 procent av den försäljningen, medan vin står för 30 procent och sprit för 12. Så ölet har förstås drabbats hårt av restriktionerna på restaurangerna.

Kommer svenskarnas ändrade inköps- och dryckesvanor att bestå, eller kommer de att gå tillbaka till det gamla?

– Det är en intressant fråga hur mycket av förändringarna som blir bestående. Det gäller ju inte bara alkoholvanor utan även annat som internethandel, resande och umgänge. Min gissning är att det kommer ske en viss tillbakagång till situationen före pandemin, men inte fullt ut. Vi har sett en viss minskning av försäljningen på Systembolaget i år, men inte alls i nivå med ökningen som skedde under pandemin.

Han påpekar dock att tiderna fortfarande är långt ifrån normala.

– Nu påverkas vi av stigande räntor, inflation och lägre köpkraft. Det finns skäl att tro att det kommer att vara onormalt ett bra tag framöver, så det kommer bli svårt att jämföra med hur det var före pandemin. 

Björn Trolldal tycker ändå att det mest intressanta som skedde under pandemin var att den oregistrerade konsumtionen minskade så kraftigt.

– Under pandemin kunde man tänka sig att fler började tillverka hemma eller handla via internet betydligt mer. Men Systembolagets försäljning sköt i höjden och deras andel av den konsumerade andelen är nu uppe i 75 procent av marknaden. Till det kommer restaurangförsäljningen som minskade. Hemtillverkning och internethandel ökade under pandemin men från låga nivåer. De är fortfarande väldigt små jämfört med Systembolagets försäljning.  

Mer från Accent