Covid 19

Svenskar dricker inte mer alkohol under pandemin

Under mars och april har alkoholkonsumtionen sjunkit jämfört med samma månader förra året.

Trots att Systembolaget ökat sin försäljning med cirka 10 procent har den totala konsumtionen minskat med sju procent under mars–april jämfört med samma period förra året.

– Restriktionerna har gjort att folk ändrat sitt beteende. Antalet som får vara på samma ställe begränsades först till 500 och sedan till 50, säger Björn Trolldal, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som genomfört undersökningen.

– Vi har också avråtts från onödiga resor, vilket har påverkat resandeinförseln som minskat väldigt kraftigt. Det gör att många tillfällen att införskaffa alkohol har försvunnit. Sammanlagt äter minskningarna upp hela Systembolagets ökning, säger Björn Trolldal.

Försäljningen på restaurang har minskat med 52 procent jämfört med förra året och försäljningen av folköl i livsmedelsbutiker har minskat med fem procent. Siffrorna kommer från den så kallade Monitorundersökningen, en enkätundersökning som genomförs dagligen via telefon och mobilenkät. Årligen omfattas 18 000 personer av undersökningen.

Även om de köpt mindre alkohol så uppger de tillfrågade personerna att de druckit lika mycket som tidigare.

– Vad det beror på vet vi inte, kanske dricker man upp förråden man har hemma, säger han.

Att konsumtionen minskat i befolkningen som helhet betyder inte att alla dricker mindre.

– Konsumtionen kan ha ökat i vissa grupper, liksom problemen, säger han.

CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad instämmer:

– Nu när många dricker sin alkohol i hemmet kan andra problem uppstå. Jag tänker på alla barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket och skador som kan uppstå på tredje person, säger hon.

CAN fortsätter att följa utvecklingen.

– Vi brukar ju se en tydlig ökning av konsumtionen under sommaren. Ungdomar har en topp runt skolavslutningen och vuxna brukar dricka som mest i juni och juli. Resandeinförseln brukar också öka väldigt kraftigt under sommaren. Vi får se hur det blir i år, avslutar Björn Trolldal.

Mer från Accent