Covid 19

Pandemin påverkar unga norrmäns drickande

Av norska ungdomar som dricker alkohol uppger 21 procent att de har druckit för att distrahera sig från coronakrisen.

36 procent av de unga har minskat sin alkoholkonsumtion den senaste tiden medan 28 procent säger att deras konsumtion inte har påverkats alls. 13 procent uppger att de druckit mer under coronakrisen än vad de gjorde innan. Det visar en undersökning som organisationen för alkoholupplysning Av-og-til har gjort.

– Coronakrisen kräver mycket av oss och många är oroliga och rädda för sin egen hälsa och för de man håller av, säger Randi Hagen Eriksrud, generalsekreterare på Av-og-til i ett pressmeddelande.

Unga mellan 18 och 24 år har i högre grad än andra ålderskategorier förändrat sina alkoholvanor under pandemin. I befolkningen i stort svarar 56 procent att de dricker som vanligt.

– Unga dricker i sociala sammanhang och ute på stan, och det har det blivit mindre av nu, säger Randi Hagen Eriksrud.

Men i hela befolkningen svarar bara 7 procent att de börjat dricka mer den senaste tiden. Samma siffra bland de unga är 13 procent. Och av ungdomarna som dricker uppger 21 procent att de använt alkohol för att dämpa sin oro för pandemin.

– Många unga har problem med sin psykiska hälsa och en del använder alkohol för att dämpa detta. I värsta fall kan det vara starten på ett större problem, säger Randi Hagen Eriksrud.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer