Ungdomar

Historiskt låg alkoholkonsumtion bland unga

Allt färre ungdomar dricker alkohol, visar CAN:s rapport "Skolelevers drogvanor 2012". På tolv år har andelen unga som dricker minskat från 80 till 56 procent. Narkotikaanvändandet ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året, men har ökat på längre sikt.

Andelen unga som dricker alkohol minskar och debutåldern går upp. Det visar CAN:s nya rapport ”Skolelevers drogvanor 2012”.

År 2000 var cirka 80 procent av ungdomar i årskurs 9 alkoholkonsumenter. 2012 var andelen 56 procent, vilket är de lägsta uppmätta nivåerna sedan 1971. Även bland gymnasielever har andelen alkoholkonsumenter minskat med cirka 10 procentenheter.

–Det är glädjande siffror och roligt att den positiva trenden fortsätter, säger Linda Engström, ordförande i UNF.

Hennes teori är att ungdomar verkar ha fattat att nykterhet är inne. Att många kändisar, som Loreen och Yohio, är öppna med att de inte dricker bidrar också till att höja statusen på nykterhet. Eftersom de ses som coola personer, vill fler ta efter.

– Ju fler som är nyktra desto fler väljer att inte dricka. Effekten syns som ringar på vattnet. Unga påverkar bevisligen varandra, man vill göra som andra gör och om några avstår alkohol är det lättare för fler att göra detsamma, säger Linda Engström, som också pekar på den rådande hälsotrenden, dataspelandet och aktiviteter där alkohol inte är i fokus som bidragande faktorer till minskat drickande bland unga.

– Jag hoppas att den här trenden håller i sig och att fler väljer att dricka måttligt eller inte alls även som unga vuxna. Det får så många positiva effekter, inte bara på våldet som minskar.

Narkotikaanvändandet bland unga ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. På längre sikt har dock framförallt cannabis ökat bland skolungdomar. Bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet har andelen som någon gång använt cannabis ökat från 15 till 20 procent mellan 2004 och 2012. Bland flickorna i samma ålder ser man en ökning från 11 till 14 procent under samma period.

I undersökningen försöker CAN också fånga upp var den alkohol som ungdomarna dricker kommer ifrån. Sedan millenieskiftet har man sett en kraftig ökning av smuggelsprit, medan man sett motsvarande minskning när det gäller hembränt. Sedan 2007 har man dock inte sett någon ökning av smuggelspriten alls bland unga, tvärtom har den minskat något bland unga. Systembolaget är fortfarande den vanligaste ursprungskällan – ofta via äldre syskon eller kompisar.

I rapporten kan man också se att andelen pojkar som berusat sig före 13 års ålder minskat från 21 procent till 10 procent – vilket går väl i linje med regeringens målsättning i den så kallade ANDT-strategin om att höja debutåldern.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer