Ungas drickande

Europeiska tonåringar dricker allt mindre alkohol

Tonåringar i Europa fortsätter att dricka allt mindre alkohol. Däremot går utvecklingen åt motsatt håll vad gäller en del andra droger.

Allt färre unga ägnar sig åt att dricka alkohol eller röka tobak, men det finns oroande tecken för andra droger och beteenden. Det visar den senaste stora europeiska skolundersökningen, European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, ESPAD.

Alkohol är den vanligaste drogen. Närmare fyra av fem, 79 procent, elever har någon gång testat alkohol och närmare hälften, 47 procent, har druckit alkohol den senaste månaden. Andelen minskar dock stadigt sedan toppåret 2003 då siffrorna var 91, respektive 63 procent. Det rapporterades under en webbsänd presskonferens från EU:s narkotikabyrås, EMCDDA, kontor i Lissabon.

I Sverige ser det betydligt bättre ut, 56 procent har testat och 25 procent har druckit den senaste månaden. Det säger Johan Svensson, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som ansvarar för den svenska delen av undersökningen, vid deras presskonferens senare på eftermiddagen.

Även berusningsdrickandet har minskat. Ingen gång i undersökningens historia har det varit så lågt som nu när 35 procent av de europeiska ungdomarna uppger att de druckit sig berusade. Pojkar dricker sig fortfarande berusade oftare än flickor, men skillnaderna mellan könen är på väg att raderas ut. Enligt årets rapport har 36 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna druckit sig berusade. Bland andelen alkoholkonsumenter ses ingen skillnad mellan könen alls, och bland dem som testat någon gång är flickorna flest.

Alkohol är också den drog som eleverna upplever att det är lättast att få tag på. Hela 78 procent uppger att de kan skaffa alkohol om de vill. Allra lättast tycker elever i Danmark, Tyskland och Grekland att det är. Där anser 90 procent att det är enkelt. Fyra länder, däribland Sverige, utmärker sig genom stora könsskillnader. I Litauen, Monaco och Sverige uppger flickor att de lättare får tag på alkohol än pojkar, medan det i Kosovo tvärtom.

En av sex elever, 17 procent, rapporterar att de använt någon olaglig drog. Vanligast är cannabis som 16 procent använt. Användningen har minskat något sedan 2011, men är högre än när undersökningen startade. 4 procent har använt cannabis på ett sätt som gör att de riskerar att drabbas av cannabisrelaterade problem. 

Även här ligger Sverige bra till. I genomsnitt sju procent av de europeiska skoleleverna har använt cannabis de senaste 30 dagarna. I Sverige är motsvarande siffra knappt 3 procent. Det säger Anna Englund, även hon utredare på CAN, under deras presskonferens.

Ett annat orosmoment är användningen av läkemedel på ett icke-medicinskt sätt. Av deltagarna i studien uppger 6,6 procent att de använt lugnande medel eller sömnmedel, och 4 procent att de någon gång använt smärtstillande medel i berusningssyfte. 

Nya psykoaktiva droger, ofta kallade internetdroger, har 3,4 procent testat, vilket är en liten minskning från 2015 då andelen var 4 procent. Extra problematiskt med den grupp som använder den här sortens droger är att de även använder flera andra droger, som alkohol och centralstimulerande droger, gärna i kombination.

Mer från Accent