metoo

”Det måste bli konsekvenser för de som utsätter andra ”

Finns det överhuvudtaget någon zon som är fredad från sexism och sexuella trakasserier? Frågan ställdes av forskaren Katja Gillander Gådin vid forskningsrådet Fortes Metoo-seminarium.

Måndagen före jul bjöd det statliga forskningsrådet Forte in till seminarium om kunskapsläget om sexuella övergrepp, med fokus på skola och arbetsliv. Forte finansierar forskning om människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Trots att det var mitt i julruschen var det ett välbesökt seminarium. Katja Gillander Gådin, professor och forskare vid Mittuniversitetet, var en av föreläsarna.

– Vi pratar om tystnadskultur. Men det skulle också kunna heta ”Jag vill inte höra, jag vill inte göra, jag vill inte veta, jag vill inte att vi synliggör maktstrukturer”, sade hon, och gjorde en koppling mellan sexuella trakasserier som maktutövning och den höga förekomsten av depressiva symptom i vårt samhälle.

Hon beskrev hur sexuella trakasserier normaliseras hos individer, i organisationer och upp till samhällsnivå.

– Det måste bli konsekvenser för de som utsätter andra, och för de som väljer att inte se. Enbart information har ingen effekt.

Fredrik Bondestam, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, inledde sitt anförande med frågan om ”varför sexuella trakasserier inte blir ett problem?”.

– Det är inte kunskap som saknas, problemet är hur vi väljer att förhålla oss till den: Hur människor kan lägga hela sin intellektuella förmåga på att undvika att se, sade han.

Seminariet filmades.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer