Förebyggande

Satsar på spel som drogförebyggande

Unga drogförebyggare och spelhobbyförbundet Sverok ska tillsammans utveckla ett spel med förhoppningen om att påverka ungas attityder till droger.

Vi tyckte att det behövdes ett nytt sätt att jobba med drogförebyggande arbete. Bortsett från informationsmaterial och föreläsningar. Sverok har gjort liknande projekt tidigare och ur det föddes idén att göra drogförebyggande arbete genom spel, säger Lisa Klefbom, generalsekreterare på Unga Drogförebyggare.

Projektet har precis fått anslag från Folkhälsomyndigheten och under det första året kommer organisationerna genomföra en förstudie för att sedan utveckla prototyper för ett spel. Under förstudien är målet att involvera minst fem olika skolor för att ta in åsikter, men förhoppningen är att hinna rådfråga fler än så.

– Vi jobbar just nu med att rekrytera projektledaren som kommer att leda det arbetet. Men vi har redan fått kontakt med flera skolor som är intresserade av att delta, säger Lisa Klefbom.

Enligt mätningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) så är det allt färre ungdomar som ser farorna med att testa cannabis. Detta är en av de attityder som man vill påverka med hjälp av spelet. Genom upplevelsebaserat lärande hoppas man att spelet ska kunna bli en del av det drogförebyggande arbetet för unga från årskurs nio upp till tredje året på gymnasiet.

– Mycket kring ungas droganvändande handlar om attityder, att det är tufft att använda droger till exempel. Så vår tanke är att göra ett spel som kan påverka just attityder. Inte genom att moralisera utan bara visa på att det inte är så coolt helt enkelt, säger Johan Groth, kanslichef på Sverok.

Att Sverok, som i övrigt inte har någon ingång i ANDT-arbete är med på tåget ser han som ganska naturligt.

– Vi vill ju vara med och utveckla möjligheterna kring spel. Spel kan ju användas till väldigt mycket, säger han.

Projektet är tänkt att löpa över tre år för att till slut utmynna i en färdig produkt. Under första året kommer dock fokus vara på förstudien. En forskningsgrupp ska sättas samman för att försäkra att projektet drivs på evidensbaserad grund.

– Vi har några i åtanke. Det vore till exempel kul om CAN ville delta på något sätt, säger Lisa Klefbom.

Hur spelet ska se ut är ännu ett arbete under utveckling men enligt Lisa Klefbom så är utgångspunkten att det blir någon form av bräd- eller rollspel snarare än ett digitalt spel.

– Där blir det viktigt vad skolorna säger under förstudien, vi kommer att ta fram olika prototyper, säger hon.

Mer från Accent