Tonårsparlören

Oroliga tonårsföräldrar får hjälp

I en ny undersökning som Systembolagets dotterbolag IQ genomfört svarar drygt var tredje förälder att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol. Inför valborg får därför alla föräldrar till en 14-åring boken "Tonårsparlören" i brevlådan.

Syftet med Tonårsparlören är att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar. Boken skickas i dagarna ut till 97 000 föräldrar och innehåller bland annat kapitel som ”Hur pratar man om alkohol?”, ”Bjuda hemma?”, ”Köpa ut?”, ”Sociala medier” och ”Festivaler”.

– Jag tycker att alla föräldrar ska prata med sin tonåring om alkohol, oavsett om man är orolig eller inte. Det är att visa att man bryr sig. Dessutom vet vi att många tonåringar tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ:s undersökning genomfördes bland 2918 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år. Resultatet visar att 36 procent av föräldrarna är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol. De yngre föräldrarna oroar sig mer än äldre.

Generellt är föräldrarna mer oroliga för sina döttrar än för sina söner. Och det verkar det finnas visst fog för. I en artikel i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika skriver forskarna Jonas Raninen och Johan Svensson att av flickorna i årskurs nio är det 32 procent som råkat ut för något problem i samband med sitt drickande jämfört med 26 procent av pojkarna.

Däremot är de problem pojkarna drabbas oftare mer dramatiska på grund av skador eller på grund av att det är brottsliga handlingar inblandade.

Pojkarna råkar oftare i slagsmål, blir misshandlade eller misshandlar andra, råkar i bråk med polisen och kör oftare moped eller annat motorfordon medan de är berusade.

Flickorna råkar däremot oftare i gräl, får problem med vänner eller familj, skadar sig själva medvetet, tappar pengar och värdesaker och har oskyddat sex

I IQ:s undersökning framkom också att nästan hälften av de tillfrågade föräldrarna tror att dagens tonåringar dricker lika mycket alkohol som när de själva var tonåringar.

Det är ett felaktigt antagande som bekymrar Magnus Jägerskog.

– Att som förälder utgå från sin egen tonårstid i samtal om alkohol med sin tonåring blir inte alltid rätt. Hur ungdomar dricker alkohol har förändrats rejält, säger han.

Foto av Tonårsparlören
Tonårsparlören 2014

Enligt CAN:s drogvaneundersökningar bland skolelever är det färre unga som dricker än någonsin tidigare, eller i varje fall sedan 1971 då man började göra mätningar. Förra året var det färre än hälften, 47 procent, av eleverna i årskurs nio som druckit alkohol de senaste tolv månaderna.

Allt färre drabbas också av problem på grund av alkoholkonsumtion, 32 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna är, även det, lägst andel i undersökningens historia.

Däremot förefaller det som om de som dricker får lika mycket negativa konsekvenser som tidigare av sitt drickande.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer