Alkobommar

Oanvända alkobommar upprör MHF

För två år sedan invigdes automatiska alkobommar för nykterhetskontroller i Frihamnen i Stockholm på initiativ av MHF. Men det senaste året har de stått oanvända. Trafikverket utreder nu frågan.

Alkobommarna i Frihamnen, som kan utföra automatiska nykterhetskontroller, uppfördes 2014 på initiativ av MHF (Motormännens helnykterhetsförbund) i samarbete med bland andra Tullverket, Kustbevakningen, Trafikverket och Polisen. MHF sökte och fick pengar för ett års prövotid.

I snitt stoppades två rattfyllerister per dag under perioden. Men sedan november 2015 står bommarna oanvända – enligt Trafikverket på grund av att de är för resurskrävande i fråga om bemanning.

Själva kontrollen sker automatiskt, men om någon blåser rött krävs det personal på plats som kan lagföra personen. De resurserna finns alltså inte, menar Trafikverket.

Men det resonemanget ger MHF inte mycket för.

– Det har inte varit några problem att lagföra personer under prövoperioden, så vi förstår inte varför det är ett problem nu? Vi har haft förståelse för att det inte finns personal vid stora händelser där polisen måste lägga resurser på annat håll och då har vi stängt bommarna, säger Göran Sydhage, vd på MHF.

Han anser att alkobommarna är kostnadseffektiva, lättanvända och viktiga, då de hindrar berusade från att köra vidare. Under året har bommarna utretts av Trafikverket och man har pekat på att det bland annat kan finnas problem med att folk skyller på eftersupning.

– Det är en omöjlighet, eftersom alla som passerar kontrollen filmas. Det är tråkigt att Trafikverket är så negativa till alkobommarna. Vi har även erbjudit polisen att ta hand om bommarna, men de vill inte, säger Göran Sydhage.

På Trafikverket menar man att de oanvända alkobommarna inte är något att uppröras över, då de från början var menade att fungera under en provperiod på ett år.

– Bommarna är inte vårt ansvar, utan var ett samarbete mellan MHF och hamnen. Men vi har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett antal frågeställningar, bland annat kostnadseffektivitet och upphandling av nykterhetskontroller, säger Stephen McLearnon, projektledare för nykterhetskontroller på Trafikverket.

Är det inte dumt att låta redan färdiga och välfungerande nykterhetskontroller stå oanvända medan rattfulla får rulla på vägarna?

– Jag har ingen åsikt i frågan. Den är under utredning, säger Stephen MacLearnon.

Mer från Accent