Förebyggande

Ny alkoholpolicy i Kommunal

Kommunalarbetareförbundet ska nästa vecka börja omarbeta sin alkoholpolicy. ”Den kan bli skarpare”, säger Kommunals hr-chef Olle Ingemarsson till Accent.

Det är bara två år sedan Kommunalarbetareförbundet reviderade representationspolicyn. Men de senaste dagarnas avslöjanden där Aftonbladet rapporterat om vidlyftig internrepresentation, bland annat på förbundsstyrelsens julfest, väcker en rad frågor både om policyns innehåll och om hur den efterlevs.

Kommunals representationspolicy är en av de mest generösa bland LO-förbunden när det gäller alkohol. Även tjänstemannafacken Unionen och Vision har mer restriktiva regler än Kommunal.

Till medlemstidningen Kommunalarbetaren säger förbundets ordförande Annelie Nordström att förbundsledningen nu ska bli mer restriktiv med alkohol:

– Vi har de här julfesterna, där det ju har varit lite för mycket, som varit utanför vår egentliga policy, för där ingår ju inte att bjuda på snaps och avec. Sen har det hänt även vid andra tillällen, säger Annelie Nordström, och tillägger att förbundet även brutit mot alkohollagstiftningen när man låtit köra upp pirror med vin till representationsvåningen.

I den än så länge gällande policyn (som alltså reviderades senast i december 2013), står under punkten ”Intern representation”:

I de fall Kommunal står för kostnaden avseende alkohol i samband med intern representation får detta endast ske i samband med middag och ska avse vin eller öl i måttlig mängd. Representation med starksprit får bara undantagsvis förekomma och ska då kunna motiveras utifrån sitt sammanhang. Det är aldrig tillåtet att vid intern representation representera med enbart alkohol. Ett alkoholfritt alternativ ska alltid erbjudas.”

Kommunals hr-chef Olle Ingemarsson säger till Accent att man ”uppenbarligen brustit” när det gäller att efterleva policyn.

– Jag har inte inblick i detaljerna, men där finns delar som framkommit som inte är okej.

Att förbundet redan i början av nästa vecka ska börja jobba med sin policy för alkohol och droger, menar han är en process som påbörjats redan tidigare.

– Vi har lyft alkoholfrågorna under hela 2015, bland annat genom att utbilda alla chefer. Men vi påverkas såklart av den här granskningen. Det finns ingen som inte skulle se över verksamheten efter en sådan här sak, säger han.

Hur vill du, som är chef för personalfrågorna, beskriva alkoholkulturen i Kommunal?

– Kommunal har en stor verksamhet i hela landet, och det som skett här är inte representativt för alla delar av Kommunal. Då hade jag som hr-chef sett det. Men det som skett är inte acceptabelt, och det är inget jag kan försvara.

Men det här har ju skett på förbundets högsta nivå, i styrelsen, där kulturen formas?

– Det är skälet till att vi utbildar cheferna i alkohol och drogfrågor först. De ska fungera som förebilder.

Så den nya policyn kommer att innebära en skärpning?

– Den kan bli vassare och skarpare. Vi måste se över och förankra. Jag vill inte föregripa den process som styrelsen och andra ska ha, men min gissning är att det blir mer restriktivt.

Accent skrev nyligen om att Union to Union (tidigare LO/TCO:s biståndsnämnd) antaget en policy som innebär nolltolerans i all sin verksamhet, internt och externt – i Sverige och ute i världen.

Vore inte Union to Unions exempel något för Kommunal att ta efter? Är det inte rätt gammalmodigt med alkohol i arbetslivet?

– Jag välkomnar en restriktiv hållning till alkohol i hela samhället, och även i Kommunal, säger Olle Ingemarsson.

Läs mer: Tidningen Arbetet har gjort en enkät om alkohol- och representationspolicy bland fackliga centralorganisationer, samtliga LO-förbund och de större TCO- och akademikerförbunden samt till arbetsgivarnas organisationer.

Mer från Accent