Förebyggande

Långsiktighet gör Umeå till Årets förebyggande kommun

Kommunen får priset för sin höga närvaro och långsiktighet i det ANDTS-förebyggande arbetet.

Seth Åberg, processledare för det brotts- och drogförebyggande arbetet, och Leif Lundin, från alkohol- och drogrådgivningen för unga, tog emot priset för kommunens räkning. Priset, som delades ut under konferensen Förebygg nu i Göteborg, bestod av ett diplom, blommor, och en fågelstatyett, som kommunen får ta hand om till nästa år.

– Vi ska lära den att flyga, säger Leif Lundin.

Umeås kommunalråd Hans Lindberg var med på länk från Umeå. Han tackade hjärtligt för utmärkelsen. Han betonar den samverkan som lett fram till att kommunen nu prisas.

– Det här stärker oss i det fortsatta förebyggande arbetet. 

Han säger att kommunen tidigt bestämde sig att ta upp kampen mot narkotika.

– Ska staden växa hållbart så innefattar det även socialt. Helt avgörande är att jobba tillsammans. Vi har jobbat nära såväl polis som föreningsliv och företag. Nu kan vi visa upp priset i skolorna och för alla andra i samhället, så att de får se att de faktiskt blir uppmärksammade för det arbete som de gör varje dag.

Även kommunens representanter på plats i Göteborg betonade vikten av samverkan mellan olika aktörer.

– Inte bara inom kommunen, vi samverkar och hämtar inspiration även från andra kommuner och regioner, säger Leif Lundin.

Inte heller i Umeå är allt frid och fröjd. Även där finns barn och unga som far illa.

– Nu kanske vi behöver tänka mer på riskgrupper. Då blir den stora utmaningen att inte tappa fart i det vi redan gör, utan fortsätta att göra det bra samtidigt som vi vänder oss mot nya grupper, säger Seth Åberg.

Till Årets förebyggare 2021 utsågs Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.

Han får priset bland annat för sitt stora samhällsengagemang, och för att han alltid värnar om individen. Dzemal Sabovic är inte på plats i Göteborg, men tackar i en inspelning för priset och för allt stöd.

– Det känns som om jag vunnit guldskålen i fotbolls-VM, säger han.

Han betonar att han inte är ensam om äran.

– Jag har mitt lag att tacka för utmärkelsen, säger han.

Det var resultatet av CAN:s drogvaneundersökning 2019 som fick Ale kommun att inse att de behövde göra något.

– Vi har bland annat tagit fram ett ramverk för det lokala ANDT-arbetet och ett årshjul för vad som ska göras. Varje år kommer en ny generation tonåringar och tonårsföräldrar.

Föräldrar och andra vuxna runt ungdomarna är den främsta målgruppen för kommunens förebyggande arbete. Enligt Dzemal Sabovic är föräldrarna de bästa drogförebyggarna.

– Och föräldrar i samverkan är den bästa förebyggande metoden, säger Dzemal Sabovic. 

Mer från Accent