Förebyggande

Läkare kräver alkoholfria operationer

Nu uppmanar svenska läkare patienter att avhålla sig från att dricka alkohol innan de ska opereras. På så vis räknar läkarna med att minska risken för komplikationer.

Som Accent skrivit om tidigare kan patienten minska risken för komplikationer i samband med operation genom att avstå alkohol veckorna närmast före operationen.

Nu skriver Svenska läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren och tio andra läkare, samtliga ordförande för olika kirurgiska specialistföreningar, på DN-debatt att en miljon svenskar dricker så mycket att en alkoholfri månad före operation kan halvera risken för komplikationer.

– Detta gäller särskilt den miljon svenskar med för hög alkoholkonsumtion, som har ett så kallat riskbruk, säger Roger Olsson, projektledare för Stark för kirurgi – stark för livet inom Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, och en av initiativtagarna till uppropet, i ett pressmeddelande från Svenska läkaresällskapet.

I artikeln hänvisar författarna till att forskning visar att risken för komplikationer är fördubblad för kvinnor som dricker mer än nio standardglas per vecka, eller en man som dricker mer än 14. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol, vilket motsvarar 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt fyra cl sprit.

Främst är det konsumtionen de sista veckorna före operationen som påverkar.

– Orsakerna till de ökade riskerna för komplikationer är ökad blödnings- och infektionsrisk, belastning på hjärta och kärl, med bland annat förhöjt blodtryck, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt, samt stressbelastning med förhöjd adrenalinkoncentration, säger Roger Olsson.

Efter fyra–åtta veckor utan alkohol har kroppen återställts och de ökade riskerna försvunnit eller åtminstone minskat betydligt.

Därför uppmanar läkarna nu patienter att efterfråga information om alkoholfria operationer, Sveriges opererande kliniker att införa rutiner för alkoholfria operationer, samt Sveriges sjukvårdshuvudmän att starta ett organiserat arbete för genomförande av alkoholfri operation.

År 2015 visade en undersökning från Svenska Läkaresällskapet att 85 procent av verksamhetscheferna i ortopedi, kirurgi och gynekologi hade ett vårdprogram som syftade till rökfrihet vid operation, medan endast 25 procent hade det för alkoholfrihet. Artikelförfattarna anser att det medför att patientsäkerheten är eftersatt.

Hanne Tønnesen, professor vid Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet, redogjorde i en tidigare artikel på Svt nyheter för en studie hon var med och genomförde 2015 att bland dem som dricker mer än tre glas per dag får var tredje komplikationer efter en liten operation, som ankelbrott.

– Det visar sig att det inte hjälper att reducera konsumtionen inför kirurgi. De måste sluta dricka helt, säger hon.

I en annan studie lät de en grupp äta middag och dricka fyra–fem glas vin under en kväll.

– Det tog en–två veckor innan försökspersonernas immunförsvar var helt återställt, säger Hanne Tønnesen, till Svt.

Läs också:

Alkohol försämrar överlevnad efter operation.

Läkarnas förslag: inför alkoholfri operation.

Akademiska sjukhuset först i landet med alkoholstopp inför operation.

Därför inför Östergötland alkoholstopp inför operation.

Alkoholstopp inför operation sprider sig i landet.

Alkoholstopp inför operation allt vanligare.

Mer från Accent