Alkoholstopp

Alkoholstopp inför operation

Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i Sverige med att införa allmänt alkoholstopp inför planerade operationer.

Sedan 2009 har Akademiska sjukhuset rökstopp för patienter som ska opereras. Nu införs även alkoholstopp 4–6 veckor före operationen.

– Vi tycker att det finns så god evidens för alkoholstopp att det är värt att införa. Alkohol påverkar infektionsrisken och försämrar blodets koaguleringsförmåga. Effekterna sitter i ganska länge. Patienten kan verkligen förbättra sina möjligheter till en lyckad operation, säger Karin Bernhoff, verksamhetschef på ortopeden och initiativtagare till satsningen, till Accent.

Hon säger att många komplikationer är patientrelaterade.

– Förutom riskerna med tobak och alkohol kan det vara undervikt eller annat som har med hälsan att göra. En del går inte att påverka på kort tid, men att ta bort tobak och alkohol är väldigt enkla åtgärder för att förbättra resultatet och korta vårdtiderna, säger hon.

Är ortopediska operationer speciellt utsatta för alkohol?

– Nej, men vi har mycket kirurgi inom ortopedin. Dessutom är de flesta operationer planerade sedan minst sex veckor tillbaka. Inom till exempel akutvården eller cancervården sker många operationer inom kortare tid. Våra patienters tillstånd är sällan livshotande. De är aktiva patienter, med god hälsa i övrigt, som helst ska komma tillbaka till ett aktivt liv, säger Karin Bernhof.

De flesta patienter är lätta att motivera.

– Det handlar inte om moral. Det är för patientens bästa vi vill att de ska avstå från alkohol. Patienterna är oerhört motiverade att bidra, men alla känner inte till vilken påverkan alkohol kan ha, säger hon.

Om sjukhuset upptäcker att någon har ett riskbruk av alkohol erbjuds de hjälp. Hur lång tid efter operationen patienten bör avstå vet hon inte.

– Det finns ingen tydlig forskning på det, men det kanske kommer. Vi anser ändå att det viktigaste är att optimera patienterna inför kirurgi. Vill de börja röka igen eller gå tillbaka till den alkoholkonsumtion de hade tidigare så har vi inga synpunkter på det.

Om ett år ska pilotverksamheten följas upp.

– Alkoholstopp är så pass styrkt vetenskapligt att jag tror att det kommer att införas över hela landet så småningom, säger hon.

Mer från Accent