Alkoholfri operation

Alkoholstopp inför operation allt vanligare

Allt fler sjukhus genomför alkoholstopp inför operation för att optimera förutsättningarna för ett bra behandlingsresultat. Accent har frågat några av landets största sjukhus om deras planer. Snart kan alla planerade operationer vara alkoholfria, tror en verksamhetschef på Karolinska.

Tidigare i höstas skrev Accent om Akademiska sjukhuset i Uppsala som infört alkoholfria operationer för att minska riskerna för infektion och få så god läkning som möjligt. Det innebär att patienterna uppmanas att inte dricka alkohol månaden före en inplanerad operation. För en tid sedan rapporterade Sveriges Radio Jönköping att även Region Jönköping är på väg att införa samma sak på sina sjukhus.

– Jag tror att det kommer att införas på alla kliniker inom en snar framtid, säger Karl-Åke Jansson, verksamhetschef för ortopedklinken på Karolinska sjukhuset i Solna.

På hans klinik får patienterna sedan en tid information om att de bör avhålla sig helt från alkohol tre till fyra veckor före operationen.

– Särskilt vid större ingrepp, som byte av höft- och knäleder, är det jätteviktigt att man gör allt man kan för att resultatet ska bli bra, säger han.

Accent har kontaktat några av de största sjukhusen i landet och fått bekräftat att det är en pågående trend med alkoholfria operationer.

– Det kan man nog säga att det är. Vi har tagit med det i riktlinjerna från Västra Götalandsregionen, säger Erika Sandberg, projektledare för hälsofrämjande sjukvård på Sahlgrenska sjukhuset, som varit med och tagit fram riktlinjerna.

Riktlinjerna är dock bara rekommendationer och på Sahlgrenska har man inte infört alkoholstopp än.

– Vi har inte någon rutin för det ännu, men vi håller på med ett stort arbete om levnadsvanor. Där kommer alkoholvanor naturligt in. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger hon och konstaterar att det just nu är stor uppmärksamhet kring levnadsvanor.

Skånes universitetssjukhus har utbildat personalen och sedan en tid infört en rekommendation på fyra veckors alkoholstopp före alla planerade operationer.

– Det viktigaste är att patienten blir informerad om att det kan påverka resultatet, säger Elisabeth Nilsson, enhetschef på Kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande metoder.

Hon tycker att det är fel att tala om förbud.

– Det är en rättighet att få informationen. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger hon.

Hon berättar om en patient som hon träffade i somras.

– Han hade skadat sin axel och blivit sjukskriven. Under sjukskrivningstiden ökade han sin alkoholkonsumtion ganska rejält. Han var dessutom rökare. När det var dags för operation upptäcktes att han fått högt blodtryck. Operationen blev uppskjuten en månad. ”Tänk om jag fått information om det här tidigare”, var hans kommentar när han fick veta att han själv kunde påverka både möjligheten att genomföra operationen och resultatet, säger Elisabeth Nilsson.

Operationer går inte alltid som det var tänkt.

– Efter en operation som inte gick som den skulle, upptäckte vi att patienten hade en omfattande alkoholkonsumtion, säger hon.

I Västerbottens läns landsting, dit Norrlands universitetssjukhus i Umeå hör, har man uppmärksammat att några andra landsting börjat med alkoholfria operationer, ”men det har ännu inte tagits vidare här”, svarar kommunikatör Anja Hansen Knutsson, per e-post.

När det gäller tobak har många sjukhus sedan länge haft krav på rökfrihet inför operation. Den som har svårt att sluta kan få hjälp med att sluta eller åtminstone med att hålla upp inför operationen. Läkare har rätt att vägra operera den som inte följer rekommendationen om rökstopp.

Mer från Accent