alkohol

Kraftsamling mot ungdomsfylla inför halloween

Höstlov och halloween står för dörren och då ökar ungdomsdrickandet. Nu kraftsamlar en rad IOGT-NTO-föreningar för att nå tonårsföräldrar och minska langningen.

IOGT-NTO medverkar, liksom föregående år, i samarbete med Polisen, Statens Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och kommunerna, i den nationella kampanjen Tänk Om, som syftar till att få föräldrar att tänka till kring alkohol och tonåringar – och hjälpa dem att sätta gränser.

Inför Halloween kommer IOGT-NTO att göra punktinsatser lokalt genom på förenings- och distriktsnivå.

– Det kan handla om att dela ut flyers, annonsera eller synas på bussreklam med vår logga, säger Helena Bergkvist, verksamhetsutvecklare för det förebyggande arbetet på IOGT-NTO.

Helena Bergkvist menar att IOGT-NTO:s deltagande i Tänk Om ger stora fördelar.

– Innan har vi och andra aktörer agerat själva för att minska drickandet bland unga under storhelger. Men vi har sett att genom att samlas under den här kampanjen blir vi starkare och kraftfullare. Tänk Om känns igen av människor och vi står bakom ett trovärdigt budskap som når fram.

Föräldrar vill ha gemensamma regler

Enligt en SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut, tycker 90 procent av landets tonårsföräldrar att det vore bra att enas med andra föräldrar om gemensamma regler kring alkohol. Trots det känner endast tre av tio föräldrar till några gemensamma överenskommelser om alkohol. Även tonåringar uttryckte i SIFO-undersökningen en önskan om tydliga regler.

– Forskning visar att föräldrar spelar en nyckelroll när det gäller att förebygga alkoholrelaterade problem. Genom att prata med andra vuxna om att inte köpa ut eller bjuda tonåringar på alkohol kan föräldrar motverka drickandet bland unga, säger Marie Risbeck, chef för avdelningen drogprevention på FHI.

Mer från Accent