Förebyggande

ANDTS-strategin fälld – narkotikautredning utlovas

Regeringens förslag röstades ner, men en utredning om narkotikapolitiken utlovades. Peter Moilanen, NPC, tycker att kriminaliseringen bör utvärderas.

Som väntat avslog riksdagen igår regeringens förslag till ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel). Kritik mot förslaget har kommit från flera håll. Senast var det ett antal experter som gärna ville få ett ord med i laget.

Även Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC, håller med.

– Ur ett narkotikapolitiskt perspektiv är det inte så dumt att förslaget röstades ner. Det innehöll allt för många ”överväganden”. Vad ska den som jobbar lokalt till exempel göra med informationen om att regeringen överväger att öppna en telefonlinje?, säger han till Accent.

Peter Moilanen, NPC. Foto: Nathalie C. Andersson

Också Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL, ser fram emot ett nytt förslag till ANDTS-strategi. De efterlyser bland annat skarpare åtgärder mot smuggling och illegal införsel.

– SVL vill att det omarbetade förslaget innehåller fler konkreta åtgärder i strategin för att motverka smuggling och styra försäljningen av alkohol från utlandet till den kontrollerade försäljningen i form av Systembolaget. Något som vi tycker saknades i Regeringens första förslag på ny strategi, säger Anna De Geer, vd på SVL, i ett pressmeddelande.

Som Accent skrivit tidigare har Kristdemokraterna varit drivande för att fälla förslaget, men även Vänsterpartiet har drivit frågan.

I en debattartikel i Dagens medicin skriver Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, att strategier saknas för vård och behandling, liksom specificerade insatser för barn och unga. Hon tycker också att narkotikadödligheten måste tas på större allvar.

Karin Rågsjö anser att den svenska narkotikapolitiken är livsfarlig och vill att hela narkotikapolitiken utreds, inklusive kriminaliseringen av eget bruk. Innehav, försäljning och smuggling vill Vänsterpartiet ska vara illegalt även i fortsättningen.

För ett år sedan krävde socialutskottet att narkotikapolitiken skulle utredas, vilket Sveriges radio var först med att rapportera. Inget har dock hänt, men under måndagseftermiddagen kom besked från socialminister Lena Hallengren att en utredning ska tillsättas efter sommaren. Den kommer bland annat att utvärdera effekterna av påföljderna i narkotikastrafflagen, men inte kriminaliseringen av eget bruk. Något som främst Vänsterpartiet och Centerpartiet har drivit.

Men även Folkhälsomyndigheten, FHM, tycker att hela narkotikapolitiken bör utredas. Myndigheten ombads av regeringen att ta fram förslag för att vända utvecklingen för narkotikadödligheten, som underlag till arbetet med den nya strategin. I rapporten föreslår FHM bland annat att kriminaliseringen av eget bruk, som infördes 1988, bör utvärderas.

– Vi ser att det finns ett behov av att utvärdera hur narkotikalagstiftningen, inklusive kriminaliseringen, fungerar i praktiken. Är det fler ungdomar som får vård och stöd och upptäcks tidigare? Det vet vi inte i dagsläget, sa enhetschef Joakim Strandberg, som är ansvarig för rapporten, till Sveriges television förra året.

Peter Moilanen hade också gärna sett att kriminaliseringen utvärderades.

– Vi borde utvärdera för att få veta vad som fungerat bra och lära oss av det som inte fungerat. Jag förstår faktiskt inte varför de inte vill utvärdera den delen, säger han.

Annars är han positiv till det han hittills hört om utredningen.

– Jag såg i Svenska dagbladet att Lena Hallengren sagt att vi inte ska genomföra åtgärder som ökar konsumtionen, men göra väldigt mycket mer för att minska dödligheten. Det är utmärkt formulerat.

Han är också glad åt att effekterna av påföljderna ska utvärderas.

– Det kan ge öppningar för en ”god samarit-lag”, och kanske en möjlighet att personer som är beroende kan få hjälp till vård istället för böter.

Med god samarit-lag menas att den som larmar ambulans för att någon i närheten tagit en överdos inte själv ska kunna bötfällas om den är påverkad eller har narkotika på sig.

Mer från Accent