Förebyggande

”Dålig ANDTS-strategi sämre än ingen alls”

Pia Steensland, KD, och Håkan Leifman, som var ansvarig för att ta fram en skuggstrategi, efterlyser politisk styrning.

I tisdags beslöt riksdagens socialutskott att föreslå riksdagen att rösta nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi. En av dem som tidigt var kritisk till förslaget och har varit drivande för att underkänna strategin är Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson i ANDTS-frågor.

– Från KD:s sida är vi jätteangelägna om att vi ska ha en strategi, men att släppa igenom en dålig strategi vore ett svek, särskilt mot alla barn som lever i missbruksmiljö. Vi står ju utan strategi idag eftersom regeringen inte levererade något förslag i tid tills den förra löpte ut vid årsskiftet, säger hon.

Med en dålig strategi anser hon att mycket tid gått förlorad.

– Då hade vi fått leva med den till 2025. Grundproblemet är att det saknas politiskt ledarskap i frågan.

Pia Steenslands uppmaning till regeringen är att vara tydligare.

– Skriv inte ”ska överväga att” hela tiden. Tala om vad ni vill istället och presentera konkreta insatser som visar hur målet för strategin ska uppnås. Socialutskottet enades igår om fem krav, varav ett av de viktigaste för KD är att skapa ett nationellt kompetenscentrum för prevention. Men regeringen behöver ju inte hålla sig till dem. Ta också vara på det som kom fram under vårens hearingar och inte minst innehållet i skuggstrategin, säger hon.

Håkan Leifman. Foto: Nathalie C. Andersson

Håkan Leifman är konsult och tidigare direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Han ledde arbetet med den så kallade skuggstrategin som IOGT-NTO tog initiativ till och håller med Pia Steensland.

– Jag tycker att det är bra att socialutskottet sa nej. Det är faktiskt bättre att inte ha någon strategi än att ha en med så stora brister. Den hade inte kvalitet nog att bli en nationell strategi och det instrument för utveckling som en strategi ska vara, säger han.

Han önskar något som mer påminner om den strategi som löpte ut 2015.

– Allt var inte bra i den heller, men den hade en tydlig inriktning, och handlingsplaner som visade vad man prioriterade. Jag förstår faktiskt inte varför regeringen inte kunde vara tydligare i sitt förslag.

Håkan Leifman hoppas att det kommer ett nytt förslag inom kort, men är inte säker.

– I ljuset av att ett val närmar sig och vi har en pandemi som pågår så vet man aldrig. Jag hoppas verkligen att det blir före valet, men risken finns att det inte blir så. Jag tycker nästan ändå att den risken är värd att ta. 

Även han efterlyser politisk styrning.

– En del anser att strategier inte behövs, men någonstans måste man ju uttrycka sin vilja och inriktning. Det måste finnas någon form av direktiv och de måste komma från politiskt håll.

Mer från Accent