ANDTS-strategi

Skuggstrategin nu i regeringens hand

28 organisationer har hittills ställt sig bakom skuggstrategin för ANDTS-området. I fredags överlämnades den till regeringen.

Håkan Leifman, tidigare direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, numera konsult, och Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, har lett arbetet. Skuggstrategin är inriktad på regeringens kommande strategi för att komma tillrätta med problemen på alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet, ANDTS. I fredags träffade de representanter för Socialdepartementet för att överlämna skuggstrategin som, på IOGT-NTO:s initiativ, tagits fram av en arbetsgrupp bestående av experter på olika delar av området.

Irma Kilim och Håkan Leifman är mycket nöjda efter mötet.

– Det var ett bra möte, säger Håkan Leifman.

– Vi fick möjlighet att redogöra för bakgrunden, hur det gått till när vi tagit fram ”skuggan” och att hela 28 organisationer nu står bakom. Och vi vet att det kommer att bli fler. Det är ett omfattande dokument som det tar en stund att sätta sig in i, och man ska hinna få ett styrelsebeslut på att organisationen ska skriva under, säger Irma Kilim.

Andra delen av mötet ägnades åt innehållet i skuggstrategin. Organisationerna bakom anser att den nuvarande strategin för att komma tillrätta med problemen på ANDTS-området inte är tillräckligt tydlig.

– Vi fick förklara varför vi tycker att det varit passiv styrning och passivt ledarskap i frågan och att den inte varit på dagordningen. Jag tycker att man kan se att det inte heller är samma fart lokalt som det varit tidigare, säger Håkan Leifman.

– Det handlar om små signaler, som att ANDT-rådet lagts ned och att länsstyrelserna inte fått mer pengar trots att de fått fler arbetsuppgifter kopplade till området, säger Irma Kilim.

Båda uppfattade att mottagandet var positivt.

– De var väldigt glada över det arbete vi lagt ner. Vi hoppas att de kan ha användning av en del. Och det går ju inte att bortse från att 28 organisationer står bakom, säger Håkan Leifman.

De fick många frågor om det kompetenscenter som skuggstrategin föreslår ska inrättas.

– Jag tror att det beror på att flera av organisationerna som varit med i arbetet efterlyst ett kompetenscenter vid flera tillfällen, säger Håkan Leifman.

Håkan Leifman och Irma Kilim anser att regeringens nya strategi måste vara tydlig.

– De som jobbar praktiskt har ingen nytta av en allt för visionär strategi. Den måste vara mer konkret, säger Irma Kilim.

– Tydlighet i styrning, genom en tydlig strategi och tydliga handlingsplaner, är det som behövs, säger Håkan Leifman.

Irma Kilim hoppas att det märks att regeringen lyssnat i den nya strategin.

– Efter att ha genomfört fyra hearings och ställt upp på enskilda möten, säkert inte bara med oss, där vi uppfattat att de lyssnat på oss skulle vi bli väldigt besvikna om det inte märks, säger hon.

Håkan Leifman, som nu avslutar sitt arbete med skuggstrategin, hoppas att överlämnandet bara är början på något nytt.

– Jag hoppas att skuggan kan vara en start för många organisationers insatser och att den blir ett instrument som används. Den kan användas som uppslagsverk för insatser på specialområden. Det går också att ta fram fördjupade rapporter för de olika områdena.

Liksom regeringen anser Håkan Leifman att narkotika är ett eftersatt område.

– På alkoholsidan sker det en ständig metodutveckling, men på narkotikasidan finns inget. Där halkar vi mer och mer efter. Det tycker jag är synd, säger han.

Regeringens nya strategi ska vara klar till årsskiftet då den gamla löper ut.

Mer från Accent