FN

IOGT gläds åt möjlighet att påverka i FN

IOGT är nu en del av WHO:s arbete för hälsa för alla. ”Det är viktigt att välja var vi lägger fokus nu när vi kan påverka”, säger Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International.

Efter en process som tagit flera år, har IOGT International nu blivit officiell partner till Världshälsoorganisationen, WHO.

– Vi känner oss hedrade och det här ökar våra möjligheter att vara rösten på FN-nivå för en alkoholpolitik som bidrar till global hälsa och utveckling, säger Kristina Sperkova, ordförande för IOGT International.

Hälsa för alla är WHO:s huvudmål i en ny arbetsplan som ska gälla de fem kommande åren.

– Allt fokus är på detta, att alla människor ska leva upp till sin bästa hälsa, alla åtgärder ska syfta till att det blir möjligt för dem. Genom alkoholpolitik kan man uppnå det. Alkoholpolitiska lösningar hjälper till att minska och förebygga våld, trafikolyckor och sjukdomar som cancer, tuberkulos och hiv/aids. Effektiva alkoholpolitiska åtgärder för alla bidrar i sin tur till en hållbar utveckling i världen, säger Kristina Sperkova.

IOGT International är väl förberedd som organisationen, också på de hinder i arbetet som kommer att finnas.

– Vi är inte naiva, världen kommer inte att vara rosa imorgon. Nu är det viktigt att välja var vi lägger vårt fokus. Vi har upplevt hur jobbigt det är att inte kunna påverka, nu måste vi jobba för det. Vi är glada för små framgångar och är realistiska, säger Kristina Sperkova.

WHO är ett forum för regeringar och 194 länder är medlemmar. I samband med Världshälsomötet förra veckan höll IOGT International ett seminarium: ”From Burden to Solution” där Slovenien, Botswana, Guyana, Estland och Thailand var samarbetspartners.

– Det är ett 30-tal länder som visat intresse för alkoholpolitik och samarbete med oss. Vi kan vara ledsna att de andra 160 inte bryr sig, men för fyra år sedan var det mycket färre länder som visade intresse att samarbete.

Enligt Kristina Sperkova är det nu flera länder som vänder sig till IOGT International och frågar om råd och hjälp att formulera sig.

– Vi vill vara ett stöd för dem att analysera dokument. Vi gjorde tre olika uttalanden och skickade in ett uttalande om droger. Vi jobbar med de länder som vi vet är intresserade av alkoholpolitik, eller är väldigt kopplade till vårt intresse. Efter några års arbete vet vi vilka som är intresserade eller har potential.

Ofta har ländernas regeringar inte resurser att fokusera fullt ut på alkoholfrågan.

– Vi visar hur de genom alkoholskatter kan få in pengar till statskassan att använda till förebyggande arbete och behandling i allmänhet inom sjukvården. Det är åtgärder som är effektiva och kostar mindre än andra som de använder.

När ett land är intresserade av ett långt hälsosamt liv för sina medborgare men inte pratar om alkoholskador då tar IOGT International fram fakta för att visa hur alkoholpolitiska åtgärder bidrar till hälsosamt liv.

Att vara officiell partner till WHO stärker IOGT:s egen organisation och ger möjlighet att påverka i länder där organisationen har medlemmar.

– Det är viktigt hur våra medlemmar jobbar mellan mötena, de bereder vägen för oss och ger extra energi. Till exempel Ghana, Kenya och Zimbabwe hjälpte oss inför den här samlingen. Nu kunde vi verkligen känna effekten av det.

Ger den svenska regeringen draghjälp till ert arbete?

– Inte riktigt just nu. Vi hade bra kontakt under samlingen. Den svenska regeringen fokuserar just på ett långt hälsosamt liv för medborgarna och vi har mycket gemensamt. Vi för samtal om detta men alkoholåtgärder är inte högsta prioritet för svenska regeringen.

Mer från Accent