WHO

Globala alkoholmål kommer inte nås

Global alkoholkonsumtion spås fortsätta öka, enligt en ny studie.

De globala mål som satts upp för att minska skadligt alkoholdrickande kommer troligen inte att mötas. Mellan år 1990 och 2017 har den årliga konsumtionen ökat från 5,9 till 6,5 liter per person globalt, enligt en studie som nyligen publicerades i den medicinska journalen the Lancet. De allra högsta ökningarna har noterats i Sydostasien och i västra Stillahavsområdet.

Dessutom tror man att konsumtionen kommer att fortsätta att öka – till 7,6 liter per person år 2030. Framförallt beror det på förändrade dryckesvanor i redan nämnda regioner, med fler som dricker på ett ohälsosamt sätt i perioder.

WHO:s globala actionplan för prevention och kontroll av icke-smittbara sjukdomar, där de haft som mål att minska skadligt alkoholanvändande med 10 procent fram till år 2025 verkar därför längre bort nu än när målet föreslogs 2013.

Denna förutspådda ökning av alkoholdrickande innebär bland annat att man tror att även alkoholrelaterade leversjukdomar kommer att öka i de länder som framförallt består av lägre medelklass. Trots att alkoholkonsumtionen verkar ha minskat i Europa och ett par länder i Sydamerika, samt nått en platå i exempelvis i USA, så finns därför ingen anledning till att luta sig tillbaka, menar forskarna.

I artikeln konstaterar de därför att det är upp till beslutsfattare att tackla de alkoholrelaterade problemen; exempelvis genom beskattning, begränsande av alkoholens tillgänglighet, förbud av marknadsföring och minimiprissättning.

Studien slår fast att ökade insatser behövs för att införa sådana policys – framförallt i länder som just nu utvecklas snabbt med en stor befolkning som tillhör en lägre medelklass, där man behöver minska alkoholdrickandet och skadorna som missbruket medför.

Mer från Accent