Alkoholindustrin

Alkoholindustrins åtgärder verkningslösa

Alkoholindustrin hävdar ofta att deras insatser kan ersätta regleringar för att minska skadorna av alkohol. En ny studie visar dock att åtgärderna i bästa fall är verkningslösa. I värsta fall motverkar de sitt syfte.

Att framstå som ett företag som tar stort samhällsansvar är extra viktigt för företag som bedriver verksamhet som medför stora skador på människa eller miljö. Dit hör i högsta grad alkoholföretagen. För att förbättra företagens rykte blir så kallad CSR, Corporate Social Responsibility, eller på svenska: ansvarsfullt företagande, en förutsättning.

– Alkoholproducenternas CSR-aktiviteter döljer en intressekonflikt, eftersom verkligt effektiva åtgärder för att minska alkoholskadorna skulle minska företagens vinst. Regeringar däremot har en skyldighet att sätta folkhälsan först och och måste göra det utan industrins inblandning, säger studiens huvudförfattare Thomas Babor, professor och chef för Department of Community Medicine and Health Care vid University of Connecticut, i ett pressmeddelande där han kommenterar studiens resultat.

Syftet med studien var att beskriva vilka åtgärder industrin vidtar för att motverka skador, vilka fördelar de har av det och vilka effekter det har på folkhälsan.

Resultatet visar att industrins aktiviteter i huvudsak sker i höginkomstländer och mindre i Latinamerika, Afrika och Asien. Endast 27 procent överensstämmer med WHO:s målområden för globala åtgärder mot skadligt bruk av alkohol.

En stor majoritet, 96,8 procent, av åtgärderna saknade vetenskapligt stöd och 11 procent ses av forskarna som potentiellt skadliga åtgärder. Omkring en fjärdedel överensstämde med WHO:s målområden för att minska skadlig alkoholkonsumtion.

För industrin medför CSR-åtgärderna en rad fördelar, till exempel marknadsföring av varumärken eller att det hjälper dem att uppnå strategiska mål genom att underlätta argumentationen mot de politiska åtgärder de styrande kan vilja vidta.

Forskarnas slutsats är att industrins åtgärder knappast kommer att minska det skadliga bruket, men att de får strategiska fördelar samtidigt som de ger intryck av att ha folkhälsans bästa för ögonen.

– Den här studien ger tillräckliga bevis för att industrins anspråk på att vara en ansvarsfull aktör för att minska skadorna är illusorisk, och faktiskt kan vara direkt skadlig för människors hälsa världen över, säger Katherine Severi, vd för Institute of Alcohol Studies och en av författarna.

Studien är publicerad i British Medical Journal.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer