Forskning

Viktmobbade unga använder oftare droger

Tonåringar som mobbas för sin vikt använder mer alkohol och cannabis visar forskning. Särskilt unga flickor.

Ungdomar som mobbas för sin vikt eller kroppsform använder alkohol och cannabis i större omfattning än andra unga. Detta enligt forskning publicerat av American Psychological Association.

Kopplingen mellan utseende och alkohol- och marijuanabruk är starkast bland överviktiga flickor. Enligt forskarna är denna typ av mobbning vanlig, och leder ofta till ett flertal negativa effekter för unga.

– Dessa fynd väcker större frågor om hur samhället betonar skönhet och kroppsbild när det gäller flickor och kvinnor, och de skadliga effekter som det kan resultera i, säger Christine McCauley Ohannessian, en av forskarna bakom studien, till Science Daily.

Hon anser att skolor och samhället i stort måste ta itu med denna typ av mobbning genom politiska åtgärder. Men även föräldrar spelar en viktig roll i frågan, menar hon.

– Det finns en del häpnadsväckande forskning som visar att några av de mest skadliga exemplen med viktbaserade retningar kommer från föräldrar eller syskon. Så familjer bör vara vänliga när de diskuterar sina barns vikt.

Studien, som genomfördes vid Connecticut Children’s Medical Center, omfattade drygt 1 300 elever mellan 11 och 14 år. De fick frågan om syskon, föräldrar, eller kompisar hade retat dem gällande vikt, kroppsform eller ätande under de senaste halvåret.

Hela 55 procent svarade att de retats för sin vikt. Barnen tillfrågades också om sina berusningsvanor. Resultaten visade att frekvent viktmobbning associerades med högre nivåer av alkohol och cannabis. Vid en uppföljning sex månader senare framkom samma mönster.

Tidigare forskning har pekat på att pojkar använder alkohol och droger i tonåren och tidigt i vuxen ålder, medan flickor börjar ännu tidigare, enligt Science Daily.

Denna trend skulle kunna vara relaterad till att det är större press på unga flickor att följa orealistiska kroppsideal. Ideal som kan påverka självkänsla och leda till ätstörningar, eller självmedicinering genom missbruk, för att hantera mobbning eller passa in i kompiskretsen.

– Viktbaserad diskriminering verkar vara en av de vanligaste orsakerna till mobbning eller diskriminering av någon, säger forskaren Melanie Klinck.

Mer från Accent