Ungas drickande

Varannan ung norska sextrakasserad på alkoholfest

Nära hälften – 49 procent – av de tillfrågade unga norska kvinnorna uppger att de, en eller flera gånger, har upplevt oönskad sexuell uppmärksamhet när de dricker alkohol med jämnåriga. För unga män är motsvarande siffra 18 procent.

Det är en ökning för båda könen, jämfört med en liknande undersökning som genomfördes 2017.

1 000 personer i åldrarna 15–20 år har svarat på enkäten, som genomfördes under våren av ett undersökningsföretag på initiativ av Actis, den norska paraplyorganisationen för nykterhetsrörelsen.

”Efter metoo hade vi hoppats på att oönskad sexuell uppmärksamhet skulle minska.”

Pernille Huseby, Actis

– Vi tycker att dessa siffror är nedslående. Det är upplevelser som ungdomar inte borde behöva ha. Efter metoo hade vi hoppats på att oönskad sexuell uppmärksamhet skulle minska, säger Pernille Huseby, generalsekreterare Actis.

– Ökningen kan visserligen bero på ökad medvetenhet om ämnet, men det är en besvikelse att siffrorna går åt fel håll – så man undrar om metoo-effekten var tillfällig.

Undersökningen visar också att 44 procent av de unga kvinnorna någon eller flera gånger har känt sig otrygg eller rädd när jämnåriga dricker alkohol. 22 procent har känt press att dricka i sitt kompisgäng.

Dessutom har 23 procent av de unga männen känt sig hotade, medan 12 procent av de unga kvinnorna har upplevt samma sak då de druckit med vänner.

”Skicka inte med alkohol och avtala en tid för hämtning om din ungdom är på fest.”

Pernille Huseby, Actis

Actis menar därför att det är viktigt att skjuta upp eller stoppa drickande bland ungdomar för att undvika både fysiska och psykiska skador.

– Min uppmaning till ungdomar är att ta hand om varandra och ingripa om något händer. Säg ifrån om någon går över gränsen!, säger Pernille Huseby, och fortsätter:

– Mycket kan också förhindras genom att föräldrar pratar med sina ungdomar om alkohol, vad som inte är okej att göra och sätter tydliga gränser. Skicka inte med alkohol och avtala en tid för hämtning om din ungdom är på fest.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer