Ungas drickande

Tonårsparlören fyller 20

Lagom till valborgsmässoafton får 122 000 hushåll Tonårsparlören i brevlådan. Boken som hjälper föräldrar att prata alkohol med sina tonåringar fyller 20 år i år.

Nio av tio unga vill att deras föräldrar pratar med dem om alkohol. Det visar en undersökning från Systembolagets dotterbolag, IQ. För att underlätta för föräldrarna att ta upp frågan skickar IQ inför valborg ut boken Tonårsparlören till närmare 122 000 hushåll med barn som fyller 14 i år. 

I år är det 20 år sedan Tonårsparlören skickades ut första gången.

– Bakgrunden var att ungdomars alkoholkonsumtion gick upp. En rubrik från en tidningsartikel löd: Tre av fyra flickor dricker alkohol i nian, säger Gunborg Brännström, som 2002 arbetade på den statliga Alkoholkommittén som tog fram boken.

Tanken med en bok till föräldrar var inte ny. Redan 1983 hade Gunborg Brännström tagit initiativ till Haschboken, en bok som skickades ut till alla hushåll med 14-åringar redan 1983. Den gången var Socialstyrelsen avsändare.

– Då var syftet att öka föräldrars kunskap om hasch eftersom vi upplevde att ungdomarna kunde mycket mer än sina föräldrar. Det var en faktabok som också innehöll en ordlista och tips på vart man kunde vända sig. Det fanns också ett studiecirkelmaterial till den.

Gunborg Brännström lanserar Tonårsparlören Nya Värmlandstidningen 12 november 2002. Foto: Ur Nya Värmlandstidningen

Tonårsparlören hade ett annat syfte.

– Med den ville vi möta föräldrarnas oro och uppmuntra dem att prata med sina barn om alkohol. Liksom Haschboken innehöll den en del tips, men fokus var mer på att få en bra dialog, både mellan barn och föräldrar och föräldrar emellan.

Målet var att skjuta upp alkoholdebuten och minska berusningsdrickandet bland ungdomar.

– Det hade blivit en liberalisering bland föräldrar. Man trodde att om man avdramatiserade alkohol genom att bjuda barnen hemma skulle de dricka mindre. Och så tänkte många föräldrar att om de köpte ut åt barnen så visste föräldrarna i varje fall vad barnen drack. De myterna kunde vi slå hål på. Och där har det ju verkligen skett en attitydförändring. 

”Många föräldrar trodde att om de köpte ut åt barnen så visste föräldrarna i varje fall vad barnen drack. Den myten kunde vi slå hål på.”

Gunborg Brännström

Innehållet i Tonårsparlören togs fram efter intervjuer med föräldrar. 

– Intervjuerna visade att föräldrar gärna vill ha hjälp med sådant som om man ska bjuda eller inte, om man ska skälla på dem ifall de kommer hem fulla, hur man ska kunna framstå som en som litar på sina barn samtidigt som man har koll.

Flera experter var involverade.

– Det var främst Karin Rågsjö (numera riksdagsledamot för Vänsterpartiet) som jobbade med boken tillsammans med en reklambyrå. Men alla på Alkoholkommittén var involverade. Till vår hjälp hade vi psykologer, familjeterapeuter, läkare, forskare och sakkunniga.

”Det kommer nya generationer föräldrar och barn hela tiden. Att den uppdaterats varje år gör den aktuell.”

Gunborg Brännström

En uppföljning visade på goda resultat.

– Den visade att hela 87 procent av dem som fått boken hade lagt märke till den. Av dem hade två tredjedelar också läst eller bläddrat i boken. Nästan nio av tio tyckte att tipsen som gavs stämde överens med deras egen syn på hur man bör förhålla sig till alkohol och tonåringar.

Gunborg Brännström tror att kontinuiteten i utgivningen är en styrka.

– Det kommer nya generationer föräldrar och barn hela tiden. Att den uppdaterats varje år gör den aktuell. Jag hoppas verkligen att IQ fortsätter att ge ut Tonårsparlören.

Mer från Accent