Valborg

Kraftig ökning av larmsamtal på valborg

Förra året ökade samtalen till SOS alarm med 53 procent under Valborg. Många samtal är kopplade till alkohol.

Valborgsmässoafton är en helg som traditionellt förknippas med både fest och fylla. Festerna till vårens ära firas ofta utomhus runt en eld. Kombinationen alkohol, eld, och folksamlingar, är inte helt riskfri. 

För SOS Alarm innebar förra årets valborgsmässoafton, som inföll på en fredag, drygt 50 procent fler samtal än en vanlig fredagskväll. Då var kom 12 644 samtal in från klockan 18.00 till 05.00.

Totalt ökade samtalen till 112 med cirka 53 procent under valborgsmässoafton 2021 jämfört med en vanlig fredagsnatt. 

Västmanlands län och Kronobergs län sticker ut i statistiken från 2021 med en ökning på 114 procent respektive 95 procent fler nödanrop.

Minst var skillnaden på Gotland där ökningen av antalet samtal stannade vid 23 procent.

– Valborgsnattens festligheter leder dessvärre till att fler råkar ut för tråkiga händelser och olycksfall. Vi ser ett tydligt samband mellan alkoholintag, många människor i rörelse och öppna eldar, vilket ökar trycket på nödnumret, säger Maria Khorsand, vd på SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Samtalen till 112 under valborgsnatten handlar ofta om misshandel och alkohol samt brännskador och bränder.

”Valborg är en helg där alkohol är en bakgrundsfaktor i många av de samtal vi får in.”

Saga Rosén, SOS alarm

Har ni någon uppfattning om hur stor andel av larmen som är relaterade till alkohol?

– Vi har inte specifika data på det. Det vi däremot kan konstatera är att valborg är en helg där alkohol är en bakgrundsfaktor i många av de samtal vi får in. Vi ser en korrelation mellan firande med alkohol och utevistelse vid storhelger och fler nödsamtal, inte bara på valborg utan även vid andra liknande tillfällen, säger Saga Rosén, kommunikationsstrateg på SOS alarm Sverige.

Mer från Accent