Alkoholstopp inför operation

Stora skillnader mellan regionerna

Enligt regionernas information på 1177 har alla infört alkoholstopp inför planerade operationer. Men det stämmer inte visar Accents enkät.

Hösten 2016 införde Akademiska sjukhuset i Uppsala alkoholstopp inför planerade operationer på ortopedkliniken.

Flera sjukhus och regioner följde efter i rask takt och idag uppger landets samtliga regioner, på sina sidor på 1177, att patienter bör avhålla sig från att dricka alkohol fyra veckor före och efter operation.

Informationen på 1177 är identisk förutom att ungefär hälften av regionerna har kompletterat informationen med en film, till exempel Gävleborg. Där finns också information om vart patienterna kan vända sig om de tycker det verkar vara svårt att klara att avstå från alkohol. Men alla patienter söker inte efter information på 1177 innan de ska opereras. Därför är det viktigt att de också får personlig information. 

I en majoritet av regionerna verkar det också fungera i praktiken; endast 2 av de 19 regioner som svarat på Accents enkät uppger att de inte infört något alkoholstopp, eller att de planerar att göra det under hösten.

Enkäten bestod av två frågor: Hur informeras patienterna, och vilken hjälp erbjuds de patienter som tror att de får svårt att avstå alkohol i åtta veckor. 

På Danderyds sjukhus känner man inte ens till att regionen har beslutat om alkoholstopp.

Svaren visar att rutinerna inte är så lika som man kan få intryck av när man läser på 1177. I stället skiljer det sig en hel del åt mellan olika regioner, mellan sjukhusen i en region och även mellan kliniker på samma sjukhus.

Situationen i region Stockholm är talande. På Danderyds sjukhus känner man inte ens till att regionen har beslutat om alkoholstopp utan uppmanar endast till tobaksstopp. På Södertälje sjukhus däremot har man ingått i ett projekt och praktiserat rök- och alkoholfri operation i några år redan.

I region Uppsala är alkoholstopp fortfarande inte infört i alla verksamheter.

I region Uppsala, som var tidigt ute, är alkoholstopp fortfarande inte infört i alla verksamheter och i region Skåne finns inga rekommendationer om att avstå alkohol efter operationen. Det väntas dock komma någon form av rekommendation under hösten. Ändå var det i Skåne som Hanne Tønnesen, kirurg och professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, först började förespråka alkoholfria operationer.

Det minsta insatsen (i de regioner som infört alkoholstopp) är att patienten får en broschyr om levnadsvanornas inverkan på utfallet av operationen. I samma broschyr, information om var den som har svårt att klara att avstå alkohol kan få hjälp.

I region Norrbotten uppger verksamhetsrepresentanter självkritiskt att de generellt är mer aktiva med att kräva rökstopp inför operation och kan bli bättre på att arbeta mer med information om alkoholstopp inför operation.

Några regioner och sjukhus är mer ambitiösa och har som rutin att den remitterande enheten, ofta vårdcentralen, ska ha tagit upp vikten av levnadsvanor med patienten redan när remiss skickas i väg. Sedan får patienten ännu en gång information vid förberedande besöket på den opererande enheten. Vissa har också information i väntrummen.

Region Örebro län har genomfört en informationskampanj på bussar och i sociala medier.

Region Örebro län har dessutom genomfört en informationskampanj på bussar och i sociala medier. Vid införandet av alkoholstopp förekom även reportage i lokala medier.

Mer från Accent