Barn i missbruksmiljö

Stödgrupp spelar roll för utsatta barn

Under Spela roll–veckan uppmärksammas barn som växer upp i hem där vuxna dricker för mycket.

På måndag inleds Spela rolI-veckan. I Sverige har uppmärksamhetsveckan Spela roll arrangerats sedan 2011. Bland arrangörerna märks IOGT-NTO-rörelsen genom barnorganisationen Junis och studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. I bland annat USA och Storbritannien genomförs årligen Children of Alcoholics Week.

Uppmärksamhetsveckan pågår 13 – 19 februari. Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, om varför den är viktig:

– Väldigt många barn växer upp i en familj där någon dricker för mycket alkohol. Det är faktiskt så många som vart femte barn i Sverige, som någon gång under barndomen har en förälder som dricker för mycket. Många av dem mår dåligt nu, och många drabbas även senare i livet av svåra konsekvenser. Därför är det viktigt att vi vuxna har kunskap så att vi kan upptäcka de barnen, och att vi har mod att agera.

Junis är tillsammans med Hela människan och NBV värd för ett seminarium med fokus på stödgrupper för barn och unga.

– Många barn i missbruksmiljö känner sig mycket ensamma, och tror ibland att ingen annan har det som de. I en stödgrupp får barn och unga möta andra i samma ålder som befinner sig i en liknande situation. Där får de redskap så att de kan må bättre, och kan bearbeta saker tillsammans med trygga vuxna.

– I seminariet får deltagarna veta mer om hur man kan arbeta framgångsrikt med stödgrupper, och hur man kan nå dem som har behov. Just det där med att nå ut brukar många tycka är svårt. Representanter från Kungälvs kommun och Svenska kyrkan kommer att berätta om sitt gemensamma arbete kring stödverksamhet där.  

I veckan presenterade Systembolagets dotterbolag IQ sin årliga rapport om svenskars attityder till berusningsdrickande. Den visar bland annat att färre tycker att det är fel att bli berusad när det är barn med i sällskapet (Se faktarutan nedan).

Mer från Accent