Alkohol och våld

Samband mellan öppettider och våld granskas

"Här finns en tydlig före- och efter-period att undersöka", konstaterar Mats Ekman och Niklas Jakobson, som ska granska våldet under pandemin.

31 forskningsprojekt får dela på 9,3 miljoner kronor från Systembolagets alkoholforskningsråd. En av de forskare som fått pengar är Mats Ekman, universitetslektor vid Karlstads universitet. Han har tillsammans med Niklas Jakobson, professor i nationalekonomi vid samma universitet, fått 550 000 kronor för att undersöka vilka effekter den tidiga stängningen av krogar under pandemin har haft på våldsbrottsligheten.

– Vi är väldigt glada över att få så mycket pengar. Det var första gången vi sökte medel därifrån, säger Mats Ekman.

Deras forskning passar väl in i rådets prioritering i form av två utpekade fokusområden. Det första gäller konsekvenser för barn av vuxnas drickande och det andra tillgångsbegränsande åtgärder för alkohol, till exempel öppettider.

Hur kom ni på att ni ville studera just detta?

– Det var Niklas idé från början. Han såg att här finns en tydlig före- och efterperiod som är intressant för nationalekonomer att titta på.

Enligt Mats Ekman reagerar nationalekonomer reflexmässigt på plötsliga förändringar i samhället.

– Vi håller alltid ögonen öppna för sådana. Sedan tillskansar man sig kunskap ifall det är ett fönster värt att studera, där man kan lägga till något till den kunskap som finns sedan tidigare. 

Det är inte den första studien som görs på öppettider.

– Det finns ganska många studier på effekter av ändrade öppettider, men då har det varit en ort eller en stadsdel som gjort förändringarna. Effekten har varit ganska stor, men det behöver inte bli likadant när det sker på nationell nivå. 

Data får de från SOS alarm. 

– Senare kan vi komplettera med att titta på statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet), det är ju inte helt säkert att alla våldsbrott leder till samtal till SOS alarm.

Hypotesen är att även deras studie ska visa att våld minskar när krogarna stänger tidigare.

– Man kan tänka sig att folk hinner bli mindre överförfriskade när de inte har öppet lika sent.

Mats Ekman. Foto: Privat

Om det inte blir så, vad kan det i så fall bero på?

– Det kan ju vara så att om restriktioner införs på specifika orter eller platser så kanske våldet byter plats. Nu går inte det. Det kan möjligen flytta in i hemmen och då kanske det inte anmäls alls, eller anmäls långt senare, inte i direkt anslutning till händelsen.

Kan det inte vara så att man går ut tidigare på kvällen och ändå hinner dricka lika mycket?

– Jo, det är en fullt tänkbar anpassning. 

Mats Ekman har inte tidigare gjort någon studie om alkohol, men han och Niklas Jakobson är inte först.

– Det finns en tradition inom nationalekonomin att studera området, till exempel när Systembolaget införde lördagsstängt och sedan lördagsöppet. 

Mer från Accent