Covid 19

Polisen: Färre våldsbrott med alkoholstopp

– Det har verkligen gjort stor skillnad, säger Christer Fuxborg, presstalesperson polisregion Väst.

För att försöka bromsa smittspridningen förbjöd regeringen alkoholförsäljning på alla uteställen efter klockan 22.00 med start den 20 november. Från den 24 december utökades förbudet till att gälla från klockan 20.00. Det skärpta förbudet har i dagarna förlängts till den 24 januari.

När Accent kontaktar polisen i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg uppger de sig ha sett tydliga effekter av alkoholstoppet.

– Det har verkligen gjort stor skillnad. Eftersom krogarna stänger vid 20 finns det inte längre kvar folk i stan kring midnatt. Därför förekommer färre rånoffer, och det är mindre risk att folk stöter ihop med varandra för slagsmål, säger Christer Fuxborg, presstalesperson polisregion Väst.

Ett exempel han tar upp är juldagsfirandet, som annars brukar vara ett stort festdatum för hemvändare. År 2019 omhändertog polisregion Väst cirka 40 berusade personer i Göteborg, uppger han. Juldagen 2020 omhändertogs 3-4 personer.

”Polisiärt är det fantastiskt  bra. Vi kan fokusera på andra saker. Vår uppklaringsprocent och redovisade ärenden är bättre än tidigare.”

Christer Fuxborg, polisregion Väst. Göteborg

– Polisiärt är det fantastiskt  bra. Vi kan fokusera på andra saker. Vår uppklaringsprocent och redovisade ärenden är bättre än tidigare. Så det är fantastiskt bra med alkoholförbudet så sett. Samtidigt önskar vi såklart inte att alla ska tvingas vara hemma under pandemin. Men för att avlasta vården måste vi göra det vi kan nu, säger Christer Fuxborg.

Peter Ågren, polisintendent vid Citypolisen i Stockholm säger att det är svårt att dra slutsatser utifrån de små datamängder man har än så länge. Men även Stockholmspolisen ser en effekt av att krogarna stänger tidigare.

”En logisk konsekvens av att vi inte har lika många berusade personer på begränsade geografiska ytor.”

Peter Ågren, Citypolisen, Stockholm

– Den känsla jag har – med betoning på känsla och uppfattning – är att våldsbrotten i den offentliga miljön är färre. Det vore i så fall en logisk konsekvens av att vi inte har lika många berusade personer på begränsade geografiska ytor, säger han.

Däremot har inte festandet upphört, utan snarare flyttat till hotell, och privata lokaler och hem.

– Vi har inte gjort några sammanställningar över den inrapporterade våldsbrottsligheten som inkluderar någon analys av om våldet har flyttat till andra platser, dit även alkoholkonsumtionen har flyttat, säger han.

”Jag tror att de flesta har hållit sig i skinnet och följer de restriktioner som de folkvalda predikar.”

Christer Fuxborg, polisregion Väst. Göteborg

Enligt Christer Fuxborg vid Göteborgspolisen har de inte märkt av fler spontanfester.

– Överlag har det varit lugnt. Jag tror att de flesta har hållit sig i skinnet och följer de restriktioner som de folkvalda predikar, säger han.

Däremot märks en ökning av våld i nära relationer, som möjligen kan kopplas till att fler konsumerar alkohol i hemmet.

– Vi ser alltid en liten ökning kring jul och nyår, när alla är mer hemma tillsammans. Jag har inga siffror på det, men vi märker en liten ökning. Kanske ändå inte den ökning som vi trott att det skulle innebära när fler dricker alkohol hemma, säger han.

Christer Fuxborg säger att man inte heller haft lika mycket trafikolyckor. Detta som en följd av att människor stannar i sitt närområde.

”Polisens rattfyllerikontroller har minskat på grund av den risk för smittspridning det innebär att jobba på ett sådant sätt.

Peter Ågren, Citypolisen, Stockholm

I Stockholm säger Peter Ågren att de inte har analyserat om alkoholstoppet resulterat i färre rattfyllerister.

– I det sammanhanget konstaterar vi att polisens rattfyllerikontroller minskat på grund av den risk för smittspridning det innebär att jobba på ett sådant sätt. Jag kan tänka mig att någon forskare på Brottsförebyggande rådet i framtiden kommer att studera pandemins effekter på brottsutvecklingen. Men det lär vara långt dit, säger han.

IOGT-NTO-medlemmen Per-Åke Andersson var snabbt ute och kontaktade Brottsförebyggande rådet, Brå, redan dagen efter att det första alkoholstoppet trätt i kraft. Per mejl frågade han om Brå diskuterat att ”studera om alkoholförbudet kommer att medföra förändringar  av våld såväl på offentlig plats som i hemmen under tidsperioden som förbudet gäller?”.

Erik Grevholm, forsknings- och utredningsråd vid Brå, svarar att Brå i det korta perspektivet inte har möjligheter att ge sig i kast med uppgiften: ”Det är betydande köer till myndighetens kapacitet att göra studier av olika slag, och möjligheterna att snabbt utnyttja sådana här möjligheter är begränsade. Men den samlade analyskapaciteten i landet kan nog mycket väl resultera i att någon tittar närmare på det här fallet.”

Mer från Accent