Covid 19

Pandemins påverkan på drogberoende undersöks

Svenska forskare ska ta reda på hur personer med beroendeproblematik påverkas under coronapandemin.

Under virusutbrottet påverkas många människor av social distansering, och det är än så länge oklart hur våra vanor ändras av pågående restriktioner. Men enligt forskarna finns en risk för ökade beroendeproblem, särskilt hos de som tidigare haft en hög alkohol- och narkotikakonsumtion.

Nu ska forskare vid Stockholms Universitet ta reda på hur de som haft eller har en beroendeproblematik påverkas.

– Genom att studera människors berättelser från vardagslivet hoppas vi kunna hjälpa dem mycket tidigare i deras beroende, och utveckla behandling och stödverksamheter, säger Malin Gunnarsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Att ta fram studien har tagit ett år. Tanken var först att generellt granska hur vardagen påverkar de med beroendeproblematik, men just när de var redo att starta datainsamlingen, bröt coronapandemin ut världen över. Och projektet ändrade skepnad.

– Plötsligt kändes det konstigt att prata med människor om deras liv och inte ta upp corona. Vi var tvungna att tänka om, och ta med frågor om situationen skapar svårigheter, eller underlättar, för de som haft eller har ett beroende, säger Malin Gunnarsson.

Datainsamlingen kommer att pågå under hela 2020, och preliminära resultat väntas under 2021. Till projektet, som kallas Addiction, efterlyser forskarna självbiografiska berättelser om beroenden, och uppmanar personer över 18 år som har eller har haft beroendeproblem, att anonymt berätta sin historia för en forskare, via telefon eller Skype.

Deltagarna ska också skriva om sina erfarenheter, tankar och aktiviteter i en dagbok under två månaders tid, därefter intervjuas personerna igen. Totalt väntas 45-50 personer kunna delta i den kvalitativa studien.

– Det har varit stor respons hittills, och många är intresserade av att dela med sig. I dagboken får de möjlighet att reflektera och skriva själva. På så sätt får vi en helhetsbild av vad som händer just nu.

Malin Gunnarsson menar att det än så länge är för tidigt att göra några antaganden om hur pandemin påverkar personer med beroenden.

– Vi är öppna inför att hitta olika saker. När vi analyserar materialet kommer vi att leta efter både likheter och skillnader i personernas berättelser. Det kan stjälpa med för många hypoteser redan nu, då är det lätt att leta efter bevis på saker som enbart stärker ens teori.

Mer från Accent