Covid 19

Beroendeprofessorn: Tristess och ensamhet triggar drickande

När människor blir isolerade ökar risken för högre alkoholkonsumtion, och även för återfall bland nyktra alkoholister.

Allt eftersom coronapandemin sprids över Sverige går människor i karantän och praktiserar social distansering för att bromsa smittspridningen. En ovan situation som är kämpig för många, och som kan fresta människor att dricka mer alkohol än vanligt, enligt Sven Andréasson, professor i beroendefrågor vid Karolinska institutet och grundare av beroendemottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

– En vanlig orsak till att man dricker eller äter för mycket är tristess och ensamhet. Att vara påtvingat isolerad kan definitivt stimulera sådana beteenden, säger han.

Sven Andréasson menar att drickandet kan öka bland alla typer av personer: Även de som i vanliga fall dricker måttligt – men kanske i synnerhet de som redan dricker mycket. Många föreningar ställer nu in planerade aktiviteter och stänger fysiska mötesplatser, vilket drabbar de som behöver stöd att hålla sig nyktra genom att gå kamratstöd eller till Anonyma alkoholister.

– Har man redan ett högt intag finns det risk att man accelererar i en sådan situation. De som är riskkonsumenter från början, och som är vana vid att dricka kan hitta en förevändning att dricka om något händer, vare sig orsaken är att något är roligt eller tråkigt.

Ett skäl till att situationen kan trigga drickande är att vi är vanemänniskor, säger han. Vi kommer in i beteendespår och tenderar att falla tillbaka till gamla lösningar när vi råkar ut för påfrestningar, vilket gör att en del människor dricker i mer pressade situationer.

Redan när Sven Andréasson hörde att viruset började spridas i Sverige tänkte han att det kunde ge implikationer för befolkningens drickande, och särskilt för de med ett problemdrickande.

– Folk verkar även bunkra alkohol för säkerhets skull. Då tenderar de vanligen att konsumera det som bunkrats hemma, istället för att spara drycken. Därför får man antagligen en högre konsumtion än annars. Men tristessen är som sagt också en viktig faktor, säger han.

Enligt en undersökning som Systembolagets dotterbolag IQ låtit genomföra uppger 7 procent (9 procent av männen, respektive 5 procent av kvinnorna) bland de som dricker alkohol att de druckit mer än vanligt sedan coronavirusets utbrott. 12 procent (13 procent av männen och 11 procent av kvinnorna) uppger att de druckit mindre än vanligt. Däremot tror hela 36 procent att andra människor dricker mer alkohol än vanligt. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars – 1 april, bland 1 121 personer.

Mer från Accent