Storbritanninen

”Nykterhets-märkning” ska minska alkoholvåldet

Den som begår alkoholrelaterade brott kan få alkoholförbud och tvingas bära en "nykterhets-märkning".

Detta enligt ny lagstiftning i England och Wales, rapporterar The Guardian. Förhoppningen är att lagstiftningen ska minska återfall och skydda allmänheten.

Detta innebär att domstolar kommer ha befogenhet att beordra de som är dömda för alkoholrelaterade brott att bära en ankelmonitor i upp till 120 dagar (en anordning som kan avgöra om det finns alkohol i deras svett).

De första märkningarna väntas i år, när testpersonal har utbildats och kontraktet för övervakningen har godkänts. När åtgärden väl är igång väntas upp emot 2 300 gärningsmän tvingas använda märkningen.

Personer som bryter mot en order om avhållsamhet från alkohol, kan tvingas tillbaka till domstolarna för utökat straff, vilket kan inkludera fängelse.

Initiativet kommer efter ett pilotprojekt, som bland annat genomfördes i London då nuvarande premiärministern Boris Johnson var stadens borgmästare. De tidigare pilotprojekten visade att 94 procent av förbrytarna fortsatte att vara nyktra under hela perioden som de övervakades.

Keith Hunter, polismästare i Humberside, ett av de områden där pilotstudien ägde rum, säger till The Guardian att han har förtroende för monitorerna.

– Användningen kommer utan tvekan att bidra till att minska antalet offer för alkoholrelaterade brott, varav många sker i hemmet, och det kommer hjälpa till att rehabilitera brottslingar när detta blir standard i rättssystemet.

Drygt 40 procent av alla våldsbrott involverar en gärningsman som är påverkad av alkohol, enligt undersökningen Crime Survey for England and Wales. Och enligt den brittiska folkhälsomyndigheten beräknas den sociala och ekonomiska kostnaden för alkoholrelaterade skador i Storbritannien till runt 250 miljarder svenska kronor årligen.

Nykterhetsmonitorerna testar personernas svett en gång i halvtimmen och avgör om någon alkohol konsumerats. De ska kunna avgöra skillnaden mellan olika produkter som innehåller alkohol, exempelvis handsprit som skulle kunna användas för att dölja alkoholkonsumtion. De kan också avgöra om kontakten mellan hud och monitor har blockerats på något sätt. Märkningen ska enligt uppgift inte användas på personer som har ett alkoholberoende.

The Guardian har intervjuat en anonym användare, som burit märkningen under pilotstudien. Han uppger att han känner sig ha mer kontroll över drickandet när han bär monitorn:

– I början var jag orolig över att jag skulle börja dricka igen när jag tog av märkningen. Men processen gav mig en bättre förståelse för alkohol. Och jag ville inte tillbaka till domstolen, säger han till The Guardian, och fortsätter:

– Jag behöver inte längre en drink för att hantera mina känslor. Jag är mycket nöjdare med mitt liv nu och glad att fler kan dra nytta av min erfarenhet genom att bära märkningen. 

Mer från Accent