Storbritannien

Alkoholproblem vanligare än PTSD i brittiska armén

Alkoholmissbruk är vanligt i brittiska väpnade styrkor – mer utbrett än posttraumatisk stress. Nu har forskare utvecklat en app som de hoppas kan minska drickandet i trupperna. 

Det skadliga drickandet i de brittiska väpnade styrkorna är dubbelt så stort som bland resten av Storbritanniens befolkning, visar studier. Forskarna räknar med att drygt elva procent av männen och fem procent av kvinnorna i de väpnade styrkorna uppfyller kraven för alkoholmissbruk, vilket kan jämföras med fyra respektive två procent bland övriga britter.

Enligt en artikel skriven av forskare från University of Liverpool och King’s College London, är alkoholmissbruk till och med vanligare bland de väpnade soldaterna i Storbritannien än posttraumatiskt stressyndrom. Ändå får problemet betydligt mindre uppmärksamhet.

De skriver också att personer som tjänstgör i de väpnade styrkorna dricker av många olika skäl; för nöjets skull, av social press, för att klara stress eller för att försöka hantera sin mentala hälsa. Men även om en person lämnar tjänstgöringen och dess dryckeskultur, så minskar inte personens höga alkoholkonsumtion. Bland personal i de väpnade styrkorna uppger enbart en tredjedel av de som medger att de har ett alkoholproblem att de har sökt hjälp. En majoritet gör alltså aldrig det.

Forskarna konstaterar även att deras undersökningar visar att många människor som är oroliga för sitt drickande, vänder sig till digitala hjälpmedel för att hålla koll på sin alkoholkonsumtion. Därför har King’s Center for Military Health Research och University of Liverpool, finansierat av Medical Research Council, också utvecklat en app i syfte för att ta reda på om den kan stödja just människor i väpnade styrkor i att minska sitt drickande.

För att testa appen genomfördes en studie på 31 personer som arbetar i de väpnade styrkorna och som drack på ohälsosamma nivåer. I studien fann de att deltagarna öppnade appen i snitt 29 gånger under den månaden för att skriva ner sin alkoholkonsumtion dag för dag. Under perioden som deltagarna använde appen minskade deras konsumtion.

Forskarna skriver också att många deltagare inte upplevde att de ens hade något alkoholproblem, vilket förklarade varför vissa funktioner i appen – som en inställning för förbättrade mål – inte var lika använd som dryckesdagboken.

”Med tanke på att skadligt drickande i väpnade styrkor är väsentligt högre jämfört med befolkningen i allmänhet, och att forskning har visat hur effektiv digital teknik kan vara ur ett hälsoperspektiv, hoppas vi att vår app kan ha potential att den hantera problematiska dryckeskulturen i brittiska väpnade styrkor.”, skriver forskarlaget i webbtidningen the Conversation.

Efter studien har forskarna mottagit feedback och hoppas på att förbättra appen ytterligare innan den släpps officiellt senare under 2019.

Mer från Accent