WHO

Ny global alkoholplan antagen

Världshälsoförsamlingen har antagit en global alkoholplan. En seger menar IOGT-NTO-rörelsen och Movendi, men mycket arbete återstår.

Vid Världshälsoorganisationens, WHO, styrelsemöte i januari antogs förslaget till en ny global alkoholplan och medlemsländerna uppmanades att rösta för förslaget vid Världshälsoförsamlingens (WHO:s högsta beslutande organ) möte i maj. Uppmaningen tog skruv och Global Alcohol Action Plan 2022–2030, GAAP, är nu antagen.

Planen, som tagit många år att ta fram, ska hjälpa WHO:s medlemsländer att införa en effektiv, skyddande och evidensbaserad policy mot alkoholrelaterade skador.

– Det är väldigt glädjande att Världshälsoförsamlingen antog handlingsplanen, den behövs verkligen. Av diskussionerna på WHO:s styrelsemöte i januari och nu på mötet förra veckan kan vi se att det här också är något som efterfrågas av medlemsländerna, inte minst låg-och medelinkomstländer, säger Pierre Andersson, policyrådgivare IOGT-NTO-rörelsen, som är glad över det tydliga stödet från Sveriges regering.

Han konstaterar dock att det är mycket kvar att göra.
– Handlingsplaner är bara till nytta om de implementeras. Mycket arbete återstår för att se till att arbetet med GAAP får tillräckliga resurser, och att låg- och medelinkomstländer får det stöd de behöver för att implementera handlingsplanen.

Den tidigare globala alkoholstrategin antogs 2010 och har hunnit bli föråldrad, och arbetet med att implementera den har varit långsamt och ineffektivt. 

– Många av de länder som IOGT-NTO-rörelsen arbetar i saknar effektiv, skyddande alkoholpolitik – samtidigt som de stora transnationella alkoholföretagen satsar enorma resurser på att öka sin försäljning där. Det är därför den här handlingsplanen är så viktig. Nu gäller det bara att arbetet med den också får rätt resurser. 

Pierre Andersson framhåller vikten av att det skapas en infrastruktur för arbetet med den nya handlingsplanen.

– Vi ser att det spelar stor roll när det gäller andra viktiga globala hälsofrågor. Det handlar till exempel om att WHO:s ledning rapporterar tillbaka till Världshälsoförsamlingen regelbundet. Men vi vill också se återkommande globala ministerkonferenser i ämnet. Där vore det bra om Sveriges regering tog initiativ. 

IOGT-NTO-rörelsen har arbetat med frågan om en ny global alkoholplan under flera år. Bland annat genom att lämna konkreta synpunkter på texten direkt till WHO, men också genom att mobiliserat sitt nätverk av partnerorganisationer runt om i världen, och med att uppvakta den svenska regeringen. 

– Vi har samarbetat nära med Movendi International, de har arbetat för det här ännu längre, och utan deras insatser hade det inte blivit någon handlingsplan, säger Pierre Andersson. 

Maik Dünnbier, ansvarig för strategi och påverkansarbete på Movendi International:

– Alkoholhandlingsplanen är en stor seger över alkoholindustrin. Planen innehåller många element som har stor potential att förbättra alkoholpolitiken i världen – sånt som alkoholindustrin ville få bort. Att vi kan vinna över alkoholindustrin lobbymaskineri är bara möjligt genom långsiktigt, uthålligt lagarbete, säger han. 

Han menar att detta visar att det finns ett starkt stöd för ambitiösa mål för alkoholpolitik i världen, och ett stark fokus på de alkoholpolitiska lösningar som har störst effekt. 

– Det finns ett starkt mandat för Världshälsoorganisationen att leda och att påskynda det alkoholpolitiska arbete, för att tillhandahålla mer och bättre teknisk stöd till länder, och för att fortsätta att stärka det vetenskapliga underlaget för alkoholpolitik.

Även Maik Dünnbier betonar vikten av skyndsam implementering.

– Det är det som saknats de senaste tio åren. Vi är redo att hjälpa, stötta och jobba i partnerskap med WHO och medlemsländerna. Men vi kommer också granska dem och ställa dem till svars om det behövs, säger han.

Movendi efterlyser ökade resurser för alkoholförebyggande insatser, att det alkoholpolitiska arbetet påskyndas, samt att utvecklingen och genomförandet av alkoholpolitiken regelbundet utvärderas. De kräver också ökat skydd mot alkoholindustrins inblandning.

Mer från Accent