Alkohol

Nikotinanvändare dricker mer än andra

Snittkonsumtionen mer än dubbelt så hög bland de som använder mer än en tobaks- eller nikotinprodukt regelbundet.

Den som vid sidan av att dricka alkohol också använder tobaks- eller nikotikprodukter tenderar att dricka mer alkohol än andra. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– När man jämför med de som inte använder tobak eller nikotin är det stor skillnad i hur mycket alkohol man dricker, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN i ett pressmeddelande.

Bland de som dricker alkohol men inte använder tobaks-eller nikotinprodukter så är snittkonsumtionen 0,4 liter ren alkohol per månad. Alkoholkonsumenter som också röker, snusar eller vejpar konsumerar i genomsnitt 0,71 liter ren alkohol varje månad.

– Tidigare studier har visat att rökare och snusare dricker mer, men nu kan vi alltså visa på att det även gäller vejpare, säger Martina Zetterqvist.

Den som använder fler än en tobaks- eller nikotinprodukt regelbundet tenderar också att ha den högsta alkoholkonsumtionen, ungefär 1 liter ren alkohol per månad.

Även om rökningen minskar i Sverige så har konsumtionen av tobaks- och nikotinprodukter totalt sett ökat under de senaste 10 åren. Det är främst vejping och vitt snus som driver på den trenden.

– Uppgången har varit störst bland kvinnor där det skett en tredubbling – från 4 procent snusare år 2007 till 13 procent år 2023, säger Martina Zetterqvist.

Rapporten baseras på självrapporterad data från cirka 18 000 respondenter i åldern 17 till 84. Undersökningen genomförs årligen av CAN.

Mer från Accent