Alkohol online

Näthandlare får rätt mot Systembolaget

Näthandlaren Winefinder kan fortsätta sin försäljning online i Sverige. Systembolaget ska ta ställning till om de ska överklaga till Högsta domstolen.

I tisdags kom domen från Patent- och marknadsöverdomstolen.

– Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att danska Winefinders försäljning online, med leverans av alkohol till konsumenter i Sverige, inte utgör detaljhandel i Sverige, skriver Malin Sandquist, avdelningsdirektör Bolag & Samhälle på Systembolaget, i ett mejl till Accent.

Redan sommaren 2013 väckte Winefinder irritation när de i samarbete med City gross började leverera vin samtidigt med kundernas matkassar. 

Kort därpå polisanmälde Systembolaget City gross för brott mot alkohollagen. I november samma år beslöt åklagaren att lägga ner förundersökningen mot City gross.

2017 inledde Mathem ett liknande samarbete med Winefinder som också det anmäldes av Systembolaget.

Det var inte sista gången. 2019 polisanmälde Systembolaget Winefinder; dels för aggressiv marknadsföring, dels för att Systembolaget ansåg att Winefinder är ”ett svenskt företag som agerar på den svenska marknaden där det ska råda monopol”.

Hösten 2020 kom domen som förbjöd Winefinder att marknadsföra och sälja alkohol till kunder i Sverige. Winefinder meddelade dock omgående att de skulle överklaga och nu har Patent och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt givit dem rätt.

Systembolaget är besvikna.

– Systembolaget valde att stämma Winefinder för att få klarhet i vad som gäller för gränsöverskridande alkoholförsäljning med leverans och marknadsföring till konsumenter i Sverige. Patent- och marknadsöverdomstolen finner att det inte är visat att Winefinder bedrivit försäljning i Sverige av alkoholdrycker till privatpersoner i strid med alkohollagen, säger Malin Sandquist.

Vilka konsekvenser kan domen få?

– Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel av alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt.

Finns det fler instanser att överklaga till?

– Ja, domen kan överklagas till Högsta domstolen.

Kommer ni att överklaga?

– Vi ska nu ta ställning till hur vi vill gå vidare.

Mer från Accent