Ungas drickande

Missförstånd i sociala medier ökar drickande

Risken att unga ska dricka alkohol den närmsta månaden ökar om deras vänner postar alkoholinlägg på sociala medier.

Så kallade majoritetsmissförstånd är ett vanligt fenomen som förekommer på många områden. Särskilt tonåringar kan ha en uppfattning om att ”alla andra” dricker, röker, eller har sex. Den missuppfattningen kan i sin tur få dem att göra saker de egentligen inte vill. Ingen vill ju vara utanför.

Att alkohol är vanligt förekommande i sociala medier är ingen överraskning. Det gäller såväl i ren marknadsföring som i användares egna bilder. När sociala medier blivit en så viktig del av ungas kontakter har jämnårigas bilder av alkohol blivit en stark riskfaktor för att unga ska börja dricka, eller dricka mer än de egentligen skulle vilja.  

Forskare har undersökt hur en väns, en typisk tonårings, respektive egna inlägg med alkoholinnehåll påverkar tonåringars syn på alkohol. I studien har 435 tonåringar fått svara på frågor om intresse för, förväntan på och konsumtion av alkohol. 

Deltagarna rapporterade att en majoritet, 60 procent, av deras jämnåriga, och 31 procent av deras vänner, publicerar bilder med alkoholinnehåll på sociala medier. Däremot rapporterade endast 7 procent av dem som ingick i studien att de själva publicerar sådant innehåll.

Resultaten visar att inlägg postade av vänner ökade risken för alkoholkonsumtion de närmaste 30 dagarna. 

Forskarnas slutsats är att tonåringar missbedömer hur ofta deras vänner postar alkoholinlägg på sociala medier samt att vänners inlägg påverkar om tonåringen kommer att dricka den närmaste tiden. 

Med tanke på hur utbredd användningen av sociala medier är bland unga, borde förebyggande insatser riktas mot att ta itu med missuppfattningarna om hur ofta andra unga lägger upp alkoholrelaterade inlägg i sociala medier, anser forskarna bakom studien.

Mer från Accent