Covid 19

Beroendesjuka drabbas hårdare av covid-19

En amerikansk studie fastställer koppling mellan substansbruk och större behov av vård för covid-19.

De som lider av beroendesjukdom behövde i en högre grad behandlas på en intensivvårdsavdelning och med andningsstöd i form av en respirator, enligt en ny amerikansk studie

Forskarna undersökte hur substansbruk påverkade om patienten behövde vård för covid-19.  Studien gjordes på amerikanska patienter som blivit inlagda för vård under 2020. Substansbruket fastställdes genom urinprov och diagnoser i patienternas journaler. Hänsyn togs till faktorer som ålder, etnicitet, kön, och om patienten var rökare, eller hade andra medicinska åkommor. 

Resultatet visar att covid-19 patienter som led av beroendesjukdom i högre grad behövde vårdas på intensivvårdsavdelning, och oftare fick andningsstöd i form av en respirator. De vårdades också på sjukhus under längre perioder.

Studien visar att människor med ett substansberoende är en högriskgrupp för covid-19. 

Mer från Accent