Alkoholcatering

Krögare kritiserar alkohol-catering: Är hårresande

Piteå-krögaren Hasse Almqvist är starkt kritisk till alkoholcatering. "Bara tanken på allt som kan gå fel är hårresande."

Alla krögare jublar inte över kommuner som tillåter hemleverans av alkohol. Piteå-krögaren Hasse Almqvist är kritisk mot den nya trenden, där kommuner beviljar restauranger tillstånd för hemleverans av alkohol med hänvisning till att det ska hjälpa restaurangerna att överleva pandemin.

På Facebook-sidan Localheropitea skriver han att han förstår att tanken är välmenande, men att en närmare analys visar att det är en dålig idé.

Varför är alkoholcatering en dålig idé? 

– Jag ser flera risker, en överhängande risk är att alkoholen riskerar att bli en lockvara i ett cateringutbud, vilket skulle få flera negativa följdverkningar. 

Han tycker att det system som finns idag fungerar bra.

Hasse Almqvist. Foto: Privat

– Då kan krögarna på plats servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Krögarna sätter gränser och ser till att konsumtionen av alkohol hålls nere på en sund nivå. Skulle det mandatet försvinna så skulle incitament till ökat missbruk öka markant.

Vilka konsekvenser ser du på sikt om hemleverans av alkohol blir vanligare? 

– Att befintliga traditionella restauranger får en ökad konkurrens av pizzerior och lunch- och eventföretag som fram till i dag inte konkurrerar om samma kundsegment. Priset på utkörd alkohol kommer att pressas eftersom de ser alkoholen som en lockvara, samt att man riskerar att tillåta större beställningar. 

”Det bäddar för ett ökat missbruk framförallt bland unga människor.”

Hasse Almqvist

Framför allt anser Hasse Almqvist att det blir omöjligt att upprätthålla kontrollen.

– Det bäddar för ett ökat missbruk framförallt bland unga människor. Kontrollen av alkohol kommer att förloras när du inte vet vem som dricker vad, eller hur mycket någon dricker. Andra konsekvenser blir att lockelsen att besöka vår restaurang fysiskt i framtiden minskar. Samt att incitamenten att besöka restauranger med en högre prisklass förloras helt om man är ute efter alkoholen. 

Det gynnar inte krögarna enligt Hasse Almqvist.

– Denna typ av förslag gynnar bara de som inte kan få tag i alkohol via ordinarie kanaler, eller som ligger i riskzonen för ett missbruk. 

”Kan man skicka med en flaska vin och tio öl till familjepizzan? Kan vi leverera alkohol till bröllopsfesten för hundra personer? Vem kontrollerar vad?”

Hasse Almqvist

Han tycker också att mycket är oklart kring hemleveranserna.

– Många frågor väcks: Ska nattklubbar få leverera spriten till förfesten om de skickar med en snacksmeny? Kan man skicka med en flaska vin och tio öl till familjepizzan? Kan vi leverera alkohol till bröllopsfesten för hundra personer? Vem kontrollerar vad?

– Bara tanken på allt som kan gå fel är hårresande. Hemleverans av alkohol skulle definitivt leda till osunda alkoholvanor för flertalet grupper, för unga som gamla.

Vet du om du är ensam krögare att tycka så?

– Vet inte om jag är ensam eller inte, men jag vet att flera krögare tycker att nuvarande system i huvudsak är bra.

”Jag vet inte om jag är ensam eller inte, men jag vet att flera krögare tycker att nuvarande system i huvudsak är bra.”

Hasse Almqvist

Vilken form av stöd skulle du se att restaurangerna fick?

– Det finns två sätt: Antingen en total nedstängning och ett statligt stöd för hela kostnadsbasen exklusive varuinköp. Då skulle restaurangerna ha möjlighet att övervintra och samtidigt behålla personal och lokaler. Att skicka ut personal i arbetslöshet och krögare till konkurs är betydligt dyrare för samhället. Eller en total befrielse av moms, övriga skatter och sociala avgifter, samt avskrivning av skatter retroaktivt, och permitteringsstöd. Då har restaurangerna möjlighet överleva.

Om kommunen beviljar tillstånd som strider mot alkohollagen så är tillståndshavaren personligen ändå ansvarig och kan straffas för serveringen.

Hur ser du på det?

– Det är kontentan av dagens lagstiftning och därför är jag frågande till hur detta förslag överhuvudtaget kan komma upp på bordet. Det är ju i praktiken helt omöjligt att genomföra med dagens lagstiftning.

Mer från Accent