USA

Forskning ignoreras i nya riktlinjer för alkohol

Trots ny kunskap om risken med alkohol ändrar inte amerikanska myndigheter sina rekommendationer.

I december publicerade amerikanska myndigheter nya råd för livsmedel. Eftersom kunskapsläget förbättrats sedan de senaste råden hade många förväntat sig nya och lägre gränser för alkohol och socker. Men myndigheterna valde att strunta i rekommendationerna från sitt expertråd. Det skriver New York Times.

Livmedelsråden påverkar amerikanernas matvanor bland annat genom att styra vad som serveras till skollunch, hur man får märka livsmedelsprodukter, och hur de marknadsförs.

Kritiker anser därför att det är olyckligt att de varken tar hänsyn till pandemin, klimatet, eller till ny forskning som visar livsmedlens bidrag till kroniska sjukdomar.

Expertgruppen ville att rekommendationen för alkoholkonsumtion skulle sänkas till högst en drink om dagen, för både män och kvinnor. Men jordbruksdepartementets och hälsodepartementets tjänstemän var inte med på noterna.

Trots deras vägran att acceptera sänkningen skriver de i sin rapport att ”övervägande bevisning stöder att en minskning av tillsatt socker och alkoholdrycker är bra för hälsan och förebygger dödsfall”. Men de anser ändå inte att kunskapsläget är sådant att de vill göra några ändringar i kvantitet. De tidigare råden på högst en drink per dag för kvinnor och två för män står kvar.

I riktlinjerna medger de dock att vetenskaplig forskning ”tyder på att även alkoholkonsumtion under de rekommenderade gränserna kan öka risken för dödsfall.”

De nya riktlinjerna är tydliga med att gränsen gäller för de dagar man dricker. Otydligheten i de tidigare råden fick många amerikaner att tolka dem så att de kunde ”spara” drinkar till ett senare tillfälle, så länge de inte överskred den totala mängden för veckan.

– Råden bekräftar två viktiga, men ofta förbisedda, hälsobudskap: att alkohol är en farlig substans och att det är bättre att dricka mindre för alla, oavsett konsumtionsnivå, säger Timothy Naimi, en av medlemmarna i expertkommittén, (och en av forskarna bakom IOGT-NTO:s årliga forskarrapporter).

Han tycker att budskapet är särskilt viktigt att föra fram i corona-tider.

– Konsumtionen har ökat och kontrollen minskat, till exempel har restriktionerna för hemleverans luckrats upp.

Mer från Accent