Alkohol

USA kan sänka alkoholgräns

USA kan komma att ändra rekommendationer för alkohol efter nya forskarrön. Max en alkoholhaltig dryck per dag lyder rådet.

Ny forskning har fått USA:s statliga rådgivande kommitté för kostråd att föreslå att män ska begränsa mängden alkoholhaltig dryck till max ett glas per dag. Det skulle innebära att man ändrar definitionen av ”måttligt drickande” från dagens två glas per dag.

Professor Tim Naimi, läkare och alkoholepidemiolog, på Boston University, som är den drivande kraften bakom de uppdaterade rekommendationerna, säger till Accent att de grundar sig i forskning:

– Helt enkelt för att risken för dödlighet för män är högre vid två glas per dag, jämfört med ett glas per dag. Detta är alltså rekommendationen för de personer som redan dricker – vi rekommenderar såklart inte människor som redan avstår att börja dricka ett glas alkoholhaltig dryck per dag.

De nya råden vara svåra att sälja in till befolkningen, skriver Washington Post, i en tid när pandemin fått alkoholkonsumtionen att nå de högsta nivåerna på över tjugo år i landet.

I rapporten, som presenterades i juli, skriver kostrådskommittén att de själva undrar hur den nya rekommendation kommer att tas emot, och medger att riktlinjerna är ambitiösa. Tim Naimi understryker att det kan hända att hans råd inte antas i de slutgiltiga riktlinjerna 2020-2025, som väntas komma i slutet av året.

– Men det som ligger bakom råden är ett ökat fokus på riskerna för de som dricker alkohol, och att vi sett nya bevis för orsakssambandet mellan alkohol och dödlighet, säger han.

Ett glas alkoholhaltig dryck har länge varit det rekommenderade maxintaget för kvinnor. Och nyare forskning motsäger tidigare studier, som har kopplat måttligt drickande till skydd mot hjärtsjukdomar.

I rapporten konstaterar kommittén att många män konsumerar mer än ett glas alkoholhaltig dryck per dag, och kanske varken kan eller vill hålla sig till de föreslagna gränserna.

Forskarna skriver ”trots att riktlinjerna kan verka ambitiösa, är de viktiga för att kommunicera bevis kring hälsa, bidra till tankar kring beteendeförändringar, och för att prioritera policyer som kan leda till förändrad konsumtion”.

Bland de problem som kommittén hoppas på att kunna lyfta fram genom sin rekommendation är det faktum att forskning visar att nästan hälften av de som dricker rapporterar ett överdrivet drickande minst en gång under den senaste månaden. ”Binge-drinking” eller berusnings-drickande, definieras som att konsumera fem eller flera drycker vid samma tillfälle för män, eller fyra eller fler drycker för kvinnor.

Tim Naimi säger att rekommendationerna kanske inte får alla amerikanska män att plötsligt ändra sina dryckesvanor vid årsskiftet, men han hoppas att de kan leda till konsekvenser över tid:

– Syftet med riktlinjerna är främst att sprida information och vetenskap. Det krävs tid, initiativ från myndigheter, och policyförändringar, för att verkligen få en inverkan på konsumtionen, säger Tim Naimi.

Mer från Accent