Covid 19

Fler söker hjälp för alkoholproblem

Allt fler söker samtalsstöd för sin alkoholkonsumtion under pandemin. IOGT-NTO:s stödlinje märker också av ökningen.

En pandemi, med ensamhet, oro och ökad arbetslöshet. Det tros vara några av orsakerna till att fler nu ringer till de stödlinjer som finns för personer med alkohol- och drogmissbruk.

Samtalen till den nationella stödlinjen, Alkohollinjen, ökade med 30 procent i maj jämfört med samma period förra året – från cirka 600 till nu över 800 samtal rapporterar SR.

Även IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning har fått ta emot fler samtal. Sofia Modigh, utvecklingschef på IOGT-NTO, säger att det också kan bero på att en stor annonskampanj genomfördes under våren.

– På det viset har vi även varit synligare än normalt. Därför är det svårt att avgöra exakt hur mycket just pandemin har påverkat, säger hon.

Hon uppskattar att om de tidigare fick tre samtal per dag, får de nu cirka fem samtal per dag. På en vecka kan de få in runt tjugo samtal, jämfört med före pandemin då tio var mer normalt.

Många som ringer vittnar dock om att det är coronasituationen som bidrar till ökningen, säger Sofia Modigh.

– Jag tror att många som jobbar med vårt sociala arbete kan vittna om det. Det är lätt att man återfaller om man inte får kontakt med sin socialsekreterare på samma sätt, när många tolvstegsmöten ställdes in, eller digitaliserades. Rutiner har ändrats och då har tillvaron blivit mer instabil.

Än så länge har alkoholkonsumtionen inte ökat i stort under pandemin. Men i riskgrupper ser problemen ut att ha förvärrats: Risken för återfall har framförallt ökat för personer som sedan tidigare haft missbruksproblem, rapporterar SR.

Även anhöriga till personer med beroenden hör av sig till Alkoholrådgivningen. Enligt Sofia Modigh kan det vara så att alkoholen blir ett mer påtagligt problem om båda plötsligt jobbar hemifrån.

– Många ringer för att deras man, fru eller föräldrar dricker för mycket. Förut kanske man har stått ut för att de åker till jobbet. Men med corona under sommaren och våren, när man varit hemma mer tillsammans, blir det kanske outhärdligt för resten av familjen.

Dessutom är många oroliga för att krisen kommer att fördjupas under hösten. SKR, Sveriges kommuner och regioner, prioriterar ned viss sjukvårdsbehandling och socialtjänstens insatser i pandemins spår – något som får konsekvenser även för beroendevården.

Sofia Modigh säger att många verkar ha upplevt stora problem med socialtjänsten, som har hand om öppenvården, under våren när myndigheten ställde om verksamheten.

– Nu får vi se om det blir en andra virusvåg. Det känns som att Socialtjänsten borde ha lärt sig mer. Men om restriktionerna kommer bestå så tror jag det blir tufft i höst, med mycket ensamhet och avbrott i rutinerna. Då vet vi att det är förhöjd risk för återfall.

Mer från Accent