Attityder

Fler tycker att det är okej att dricka alkohol med barn

Allt fler tycker att det är okej att bli berusad när barn är närvarande. Färre tar också avstånd från att bjuda tonåringar på alkohol.

I tio år har IQ låtit Novus undersöka svenskarnas attityder. Utifrån resultatet sammanställs ett alkoholindex där svaren delas in i tillåtande, måttfulla och restriktiva attityder. 

Några större förändringar har inte skett under perioden. Störst förändring har skett i mellangruppen, de måttfulla, som ökat från 36 till 42 procent, på bekostnad av båda de tillåtande och de restriktiva. Anmärkningsvärt är dock att allt färre tycker det är fel att dricka sig berusad när det är barn närvarande.

– De som tycker att det är helt fel har minskat i antal. Det är oroväckande, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Det är fortfarande en knapp majoritet, 51 procent, som tycker det är helt fel att bli berusade med barn närvarande. Men 2011 var det hela 67 procent. 

– Barn märker direkt när vuxna har druckit. Det behöver inte vara några stora mängder och det behöver absolut inte vara att man bråkar eller skriker åt varandra. Det räcker att man blir lite fnittrig eller ändrar sitt kroppsspråk för att barn ska bli skrämda, säger hon.

Hon anser att barnets intresse väger tyngst.

– Barnets känsla måste gå före vuxnas önskan att dricka alkohol. Och vad gör man om något händer? Vem tar ansvar då? Vill man absolut dricka tycker jag att man ska skaffa barnvakt.

Även inställningen att man inte ska bjuda tonåringar under 18 år på alkohol hemma har luckrats upp de senaste åren.  När attityden till det var som mest restriktiv, 2011, ansåg hela 64 procent att det var helt fel. Förra året var det endast 38 procent som tyckte så.

– Man kanske inte tror att det spelar någon roll, men det man gör är att man lär dem att dricka, säger Karin Hagman.

Vad förändringarna beror på vet hon inte.

– Samtidigt som unga är mer återhållsamma vad gäller alkoholkonsumtion, så ser vi de här förändringarna. Det är lite förvånansvärt. Idag har vi högre krav på oss själva; det är mindre accepterat att bli berusad i sociala sammanhang som på firmafesten eller ute på krogen. Kanske har det lett till att alkoholens konsekvenser inte är lika synliga längre och att man därför blir mer tolerant?

Kvinnor är mer restriktiva i sina attityder än män. Den mest liberala gruppen innehåller 34 procent kvinnor och 66 procent män. 

Ju mer man själv dricker desto mer tillåtande attityd tenderar man att ha. I den mest tillåtande gruppen svarar 64 procent att de dricker 3–4 glas en typisk dag då de dricker alkohol. I de mer restriktiva grupperna är 1–2 glas vad de flesta svarar att de dricker. 

Äldre har alltid varit mer restriktiva, medan yngre varit mer tillåtande till alkohol. Så är det fortfarande. Mest återhållsamma är de över 75 år. Men mest liberala är inte de yngsta, utan gruppen 25–34 år. Dock går det att ana att grupperna närmar sig varandra. Största förändringen står åldersgruppen 45–54 år för som blivit allt mer liberala under perioden.

Mer från Accent