Forskning

Föräldrar påverkar sina barns drickande

En nära relation mellan barn och föräldrar skyddar ungdomar mot problem med alkohol. Att som förälder själv dricka i närvaro av barnen är en riskfaktor.

En bra relation med närhet och tillgivenhet mellan barn och föräldrar är en skyddsfaktor. Att äta middag ihop, och att föräldrarna deltar i barnens aktiviteter och har koll på vad barnen gör, och vet vilka deras vänner är, kan också ha en positiv inverkan. Liksom att föräldrarna ger känslomässigt och praktiskt stöd.

Det visar en sammanställning av 131 vetenskapliga studier gjord av australiensiska forskare. De såg att så kallade föräldraskapsfaktorer har betydelse för ungdomars konsumtion av alkohol, och de problem som kan följa med den.

Effekterna av varje enskild faktor är små, men flera faktorer tillsammans kan ha större effekter, menar forskarna i studien, som refereras av Folkhälsomyndigheten. Att rikta förebyggande åtgärder mot föräldrar kan därför vara effektivt om man vill minska ungdomars konsumtion av alkohol.

Om föräldrarna har en tillåtande attityd till att barnen dricker alkohol är det en riskfaktor. Hur ofta och hur mycket alkohol föräldrarna själva dricker när barnen är med, spelar också roll. Att föräldrarna köper ut alkohol eller tillåter att barnen dricker hemma är andra riskfaktorer som kan påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion negativt.

Mer från Accent