Cannabis

Så påverkar föräldrar sina barns drogvanor

En ny studie visar hur barnens alkohol- och drogvanor påverkas av att deras föräldrar rökt cannabis.

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars användning av cannabis och ökad risk för att deras barn använder marijuana och tobak, har en hög alkoholkonsumtion, samt missbrukar opioider.

Det visar en forskningsstudie från Harvard Medical School som omfattar 25 000 amerikanska ungdomar.

Även om en förälder endast hade tidigare erfarenhet av cannabis (någon gång i livet, men inte det senaste året, eller rökte mindre frekvent) så var risken högre att deras barn använde någon substans, jämfört med de vars föräldrar aldrig använt marijuana.

Dessutom visade studien att ungdomarnas användning av substanserna verkade vara särskilt förknippad med deras mammas vanor.

”Våra resultat indikerar att mammans marijuanaanvänding är en större riskfaktor för droganvändning, vilket visar på den viktiga roll som en mamma spelar under hennes tonåringars utveckling”, skriver forskarna i en artikel som publicerats på Jama Network.

Eftersom droganvändning bland unga ökar, ökar sannolikheten för att de använder flera psykoaktiva ämnen. Det borde vara en nationell prioritet attförhindra en multigenerationell cykel av missbruk, konstaterar de amerikanska forskarna.

I studien användes data från National Surveys on Drug Use and Health under 2015-2018, Urvalet var representativt för hela USA. Deltagarna var tonåringar 12 – 17 år, respektive unga vuxna 18-30 år som levde med minst en förälder, född mellan 1955 och 1984. 

Mer från Accent