Forskning

Färre cancerfall om alkoholskatten höjs

En fördubbling av alkoholskatten skulle kunna rädda 5 000 liv menar forskare.

Alkohol är en av de främsta orsakerna till cancer. Globalt beräknas 4,1 procent av alla nya cancerfall, 741 300 stycken, kunna kopplas till alkohol rapporterar The Lancet.

Europa är den världsdel där alkoholkonsumtionen är högst. Forskare har räknat på hur en kraftig ökning av alkoholskatten, sedan länge vedertaget som ett effektivt sätt att sänka konsumtionen, skulle påverka förekomsten av cancer.

Forskarna tror att en fördubbling av alkoholskatten skulle leda till en minskning av alkoholrelaterade cancerfall på 5,9 procent, motsvarande 10 716 cancerfall. Dödligheten skulle minska med 5,7 procent och därmed rädda livet på 4 846 människor.

Antagandet bakom beräkningen är att högre skatter leder till högre priser, vilket i sin tur leder till minskad konsumtion av alkohol, och därmed färre fall av cancer.

Om en fördubbling av alkoholskatten framstår som en drastisk höjning så beror det på att många av de länder man tittat på i studien utgår ifrån en mycket låg alkoholskatt. 23 av de 53 länder som ingår i WHO:s Europaregion har till exempel ingen alkoholskatt på vin. Detta trots att vin står för en tredjedel av alkoholkonsumtionen i regionen. En fördubbling av alkoholskatten skulle för många länder i Europa fortfarande innebära att de hamnar på en nivå under exempelvis Finlands nuvarande alkoholskatt.

Mer från Accent